In Vitro

Procedury i zalecenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności:

HARMONOGRAM PRACY CENTRUM, NUMERY TELEFONÓW I PŁATNOŚCI 

GPSK UM jest realizatorem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020". Program jest współfinansowany ze środków publicznych Miasta Poznania.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROGRAMU URZĘDU MIASTA POZNANIA:

Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

1)  wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,

2) spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,

3) są mieszkańcami Poznania.

W celu przystąpienia do Programu konieczne jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniami przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym: oświadczenia o miejscu zamieszkania, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności) oraz zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program.

Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez Realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Poznania:

https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/in-vitro,p,39580.html

Program zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów (łącznie nie więcej niż 5000 zł) co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna czyli nie urodziło się w jej wyniku dziecko lub dofinansowanie do wysokości 100% kosztów (łącznie nie więcej niż 2000 zł) co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur dawstwa zarodka (tzw. adopcji zarodka) pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne ( nie urodziło się w jej wyniku dziecko).

 

GPSK UM jest realizatorem umowy z gminą Tarnowo Podgórne na realizację programu polityki zdrowotnej„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

a) stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

b) w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lata, a mężczyzny 25-50 lat

c) para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jest zameldowana na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);

d) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów

e) decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia stanowią:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;

b) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);

c) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

d) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

e) brak macicy

f) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, wydana na podstawie przeprowadzonej diagnostyki oraz analizy przeprowadzonej dokumentacji

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/files/bip/opieka_zdrowotna/program-in-vitro-tarnowo-podgorne.pdf

 

Zapraszamy na bezpłatną wizytę lekarską w celu kwalifikacji do Programu  po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 61 8419 119. Przed przystąpieniem do realizacji programu „in vitro” , zgodnie z wymogami ustawowymi, należy wykonać badania laboratoryjne niezbędne do wykonania procedury – koszt pokrywają Pacjenci.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video, w których o niepłodności i metodach jej leczenia opowiadają nasi specjaliści.

Niepłodność

u kobiet -

prof. dr hab. Leszek

Pawelczyk

 

Niepłodność 

u mężczyzn -

prof. dr hab. Piotr

Jędrzejczak

 

 

Jakie są metody leczenia niepłodności? (prof. dr hab. Leszek Pawelczyk)

 

Na czym polega procedura zapłodnienia pozaustrojowego? (prof. Leszek Pawelczyk)

 

Jak przebiega ciąża po zapłodnieniu in vitro? (prof. dr hab. Robert Spaczyński)