Wizyta kwalifikacyjna i przygotowanie do procedury

  • Rejestracja na wizytę kwalifikacyjną (w ramach dofinansowania z  Programu Miasta Poznania oraz Tarnowa Podgórnego)

Na wizytę kwalifikacyjną do procedury zapłodnienia pozaustrojowego można się zarejestrować pod numerem telefonu 61 8 419 119 w dni robocze w godzinach od 11-14. 

W celu kwalifikacji do procedury prosimy zabrać całą dokumentację medyczną związaną z leczeniem niepłodności – podstawowe badania krwi, badania hormonalne (w szczególności AMH i FSH  w 3-4 dniu cyklu), badanie nasienia oraz dokumentację z zabiegów operacyjnych lub badania drożności jajowodów (jeśli były wykonywane). Prosimy również zabrać dokumentację medyczną dotyczącą jakichkolwiek chorób współistniejących lub zaburzeń metabolicznych np. insuliooporność, choroby tarczycy, Hashimoto itp.

  • Badania, które trzeba wykonać po zakwalifikowaniu się do procedury in vitro (wyniki prosimy zabrać już na pierwszą wizytę w ramach procedury)

Badania kobiet

Badania mężczyzn

Ważność

HIV (przeciwciała anty-HIV)

HIV(przeciwciała anty-HIV)

3 miesiące

HBsAg (antygen dla WZW

typu B)

HBsAg (antygen dla WZW

typu B)

3 miesiące

Anty-HBc (przeciwciała dla WZW typu B)

Anty-HBc (przeciwciała dla

WZW typu B)

3 miesiące

Anty-HCV (przeciwciała dla WZW typu C)

Anty-HCV (przeciwciała dla WZW typu C)

3 miesiące

VDRL (test w kierunku kiły)

VDRL (test w kierunku kiły)

3 miesiące

Grupa Krwi i czynnik Rh

(wynik potwierdzony)

Grupa Krwi i czynnik Rh

(wynik potwierdzony)

bezterminowo

Chlamydia trachomatis – PCR wymaz z kanału szyjki macicy

Chlamydia trachomatis

– PCR z moczu

3 miesiące

Toksoplazmoza

przeciwciała IgG oraz IgM

 

3 miesiące

Różyczka

przeciwciała IgG oraz IgM

 

3 miesiące

Badanie cytologiczne

 

3 lata

 

Badanie nasienia

(ocena seminologiczna)

6 miesięcy

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Poz. 1718)