Transfer

 

 

  • Informacje dla pacjentów przystępujących do transferu rozmrożonego zarodka

W dniu wyznaczenia przez lekarza prowadzącego terminu transferu, pacjenci  zobowiązani są skontaktować się (od poniedziałku do piątku; w godz. 1130 1400) z rejestracją Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności pod numerem tel. 61 841 90 86, przekazać imię i nazwisko pacjentki, nr PESEL, datę wyznaczonego transferu oraz nazwisko lekarza prowadzącego.

Wypełnione skierowanie wraz z podpisanymi zgodami (pacjenci oraz lekarz) proszę o dostarczenie o godz. 800 do rejestracji Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w dniu wyznaczonego zabiegu.