Administracja

  Telefon
Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń,
Kierownik Szkoły Rodzenia 
prof UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta
61 8 547 227

Kierownik Działu Analiz Dokumentacji Medycznej i Procedur Medycznych
mgr Edyta Łączkowska-Książczyk

61 8 419 513
Kierownik Działu Kadr i Płac
mgr Dorota Chrostek
61 8 419 250
693 044 293
Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń
mgr Anna Łukaszewska
61 8 419 452
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Justyna Jaworska-Pietraszko
61 8 419 294
Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia
Alicja Wardęcka
61 8 419 209
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
mgr Beata Ratajczyk
61 8 419 432

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Kierownik Działu Jakości i Statystyki
mgr Liliana Adamska

 

61 8 419 566
609 693 703

Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
dr Kinga Leśniewska

61 8 419 596

Radca Prawny
mec. Elżbieta Banaszak-Życzkowska

61 8 419 492
Rzecznik prasowy Szpitala
mgr Lesław Ciesiółka
605 049 580

Specjalista ds. Marketingu
mgr Hanna Walkowiak

 61 8 419 451

Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów
mgr inż. Arkadiusz Skowronek
61 8 419 350

Kierownik Sekcji Informatyki
mgr inż. Zbigniew Świerczyński

61 8 419 406