Dyrektor Szpitala
   dr Maciej Sobkowski

           

Sekretariat        
Czesława Szyguła 61 8 419 273      
Fax 61 8 419 288      
Kierownik Biura Dyrektora
mgr Sylwia Kaczmarek
61 8 419 188  

Rzecznik Prasowy
mgr Lesław Ciesiółka  

605 049 580
Asystent Dyrektora
mgr Piotr Sobkowiak
61 8 419 670  

Zastępca Rzecznika
mgr Hanna Walkowiak

782 032 370

office@gpsk.ump.edu.pl lub za pośrednictwem elektornicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

   

 

Formularz kontaktowy