Oddział Pacjentki Pielęgniarki Lekarze
Izba Przyjęć 61 8419 225 61 8419 472 61 8419 471
Położniczo-Ginekologiczny I 61 8419 588 61 8419 322 61 8419 529
Położniczo-Ginekologiczny II telefony przy łóżkach 61 8419 660
61 8419 661
61 8419 662
61 8419 663
Położniczo-Ginekologiczny III 61 8419 572 61 8419 256 61 8419 399
Położniczy II 61 8419 229 61 8419 317 61 8419 578
Położniczy III 61 8419 262 61 8419 314 61 8419 577
Położniczy IV 61 8419 329 61 8419 339 61 8419 576
Ginekologiczny I 61 8419 042 61 8419 254 61 8419 253
Ginekologiczny III 61 8419 491 61 8419 589 61 8419 578
Ginekologiczny IV 61 8419 619 61 8419 488 61 8419 401
Onkologiczny 61 8419 446 61 8419 264 61 8419 271
Diagnostyczno-Obserwacyjny telefony przy łóżkach 61 8419 474
61 8419 475
61 8419 471
61 8419 473
Porodowy - 61 8419 303 61 8419 324
Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - 61 8419 244 61 8419 389
61 8419 481
Endokrynologiczny telefony przy łóżkach 61 8419 228 61 8419 494
Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu telefony przy łóżkach 61 8419 230 61 8419 495
Operacyjny - 61 8419 258 -
Izolacyjny Noworodka - 61 8419 341 61 8419 458
61 8419 457
Neonatologiczny - Opieka Ciągła Noworodka - 61 8419 232 61 8419 241
Neonatologiczny - Opieka Pośrednia Noworodka - 61 8419 240 61 8419 241
Neonatologiczny -Intensywna Opieka Noworodka - 61 8419 242 61 8419 241