Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
inż. Czesław Walkowiak

Sekretariat 61 8 419 218
Fax 61 8 419 655