Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

2011-2020 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

dziesięć najpiękniejszych sal porodowych w Polsce

2011-2020 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

2011-2020

W roku 2019 Oddział Porodowy przeszedł kompleksowy remont. W sumie wyremontowano 10 sal porodowych. Pacjentki, które będą tu rodzić, mają zapewnione jak najlepsze warunki - bezpieczne i bardzo intymne. Sale są wyposażone tak, że przypominają pokoje domowe, co zdecydowanie działa na korzyść pacjentek.

Sale zostały dostosowane do porodów naturalnych. Dzięki temu w czasie porodu pacjentki mogą przyjmować pozycje wertykalne, mogą się poruszać, korzystać z immersji wodnej zarówno z prysznica jak i z wanny.

Modernizacja oddziałów i sal pozwala na zastosowanie bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych

W części ginekologicznej wyremontowane zostały sale operacyjne i centralny gabinet zabiegowy. Powstało również centrum diagnostyki prenatalnej, w którym znalazły się m.in. poradnia USG i wad płodu, pracownia cytogenetyczna i poradnia genetyczna.

Z pozostałych wydarzeń ostatniego dziesięciolecia należy jeszcze wymienić pozyskanie dwóch karetek N, modernizację Pracowni Patomorfologii, utworzenie  Banku Mleka i zakup ponad 600 szt. sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o środki zewnętrzne.

2011 - remont Oddziału Położniczego II

2013 - oddanie do użytku nowoczesnej kuchni szpitalnej

2013 - oddanie do użytku Oddziału Izolacyjnego Noworodka z 16 stanowiskami patologii noworodka (w tym z 8 intensywnej terapii)

2015 - uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

2016 - zakup nowych, wysokiej klasy łóżek porodowych

2016 - powołanie Fundacji POLNA 33, zajmującej się pomocą chorym dzieciom urodzonym w Szpitalu, upowszechnianiem wiedzy medycznej i pielęgnowaniem wiedzy o historii Szpitala i jego wybitnych pracownikach


Dyrektorzy
/upload/pictures/maciej-sobkowski.png

dr
MACIEJ SOBKOWSKI

od 2015


/upload/pictures/prof-tomasz-opala.png

prof.
TOMASZ OPALA

do 2014


Naczelne Pielęgniarki
/upload/pictures/joanna-sosnowska-02.jpg

mgr
JOANNA SOSNOWSKA