W ostatnich latach wzrasta świadomość środowiska lekarskiego rosnącego odsetka cięć cesarskich, co w istotny sposób zwiększa częstość występowania jednego z najgroźniejszych powikłań ciąży jakim jest nieprawidłowa implantacja łożyska, potocznie nazywana łożyskiem wrośniętym. Również inne zabiegi na mięśniu macicy, takie jak np. usunięcie mięśniaka, czy zabiegi łyżeczkowania jamy macicy u pacjentek w wieku rozrodczym stanowią czynnik ryzyka rozwoju tego powikłania. Pacjentki z diagnozą łożyska wrośniętego (Placenta Accreta Spectrum – PAS) stanowią istotny problem kliniczny, dotyczący wielu kobiet na całym świecie.

 

Schemat postępowania w PAS w poszczególnych krajach różni się, a brak wyspecjalizowanych ośrodków perinatologicznych, które mogą zapewnić  pacjentkom profesjonalną opiekę i postępowanie, zdecydowanie pogarsza wyniki perinatologiczne. Stąd istnieje ogromna potrzeba  stworzenia zarówno warunków organizacyjnych, jak i programowych w zakresie edukacji, przekazu wiedzy, powstawania jednostek interdyscyplinarnych oraz poszukiwania nowych strategii terapeutycznych.  W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał pomysł zorganizowania spotkania edukacyjnego dla całej rzeszy lekarzy ginekologów i położników, spotkania w gronie wybitnych, międzynarodowych specjalistów w tej dziedzinie. Zaproszenie przyjęli eksperci, członkowie zarządu International Society of Placenta Accreata Spectrum, w tym prezes towarzystwa prof. Frederik Chantrain z Belgii, vice-prezes prof. Sally Collins z Oxford University w Wielkiej Brytani, prof. Thorsten Braun  reprezentujący  Charite University w Berlinie, prof. Olivier Morel z Nancy we Francji oraz prof. Karin Fox z Huston w Stanach Zjednoczonych. Ponadto mieliśmy okazję gościć wybitnych specjalistów w tej dziedzinie z całej Polski, w tym Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Piotra Sieroszewskiego oraz Krajowego Specjalistę w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego. W trakcji konferencji miło nam było również powitać przedstawicieli władz naszej uczelni, ginekologów, Panią Prorektor - prof. Ewę Wender-Ożegowską oraz prof. UM Wiesława Markwitza, Dziekana Wydziału Medycznego.

 

Podczas Konferencji wykładowcy poruszyli wiele istotnych tematów związanych z problemem nieprawidłowej implantacji trofoblastu we wczesnej ciąży, ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim oraz spektrum łożyska wrośniętego. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z aspektami diagnostycznymi PAS, zaprezentowano różnorodne, nowe techniki operacyjne oraz nowoczesne opcje postępowania terapeutycznego, w tym intencjonalne pozostawienie łożyska w macicy, częściową resekcję mięśnia macicy w miejscu wrastania łożyska, a także nowoczesne techniki operacyjne usuwania narządu rodnego w przypadku PAS.  Na podkreślenie zasługuje ogromne zainteresowanie lekarzy praktycznym aspektem spotkania, w trakcie którego zaproponowano i omówiono wiele algorytmów postępowania oraz technik chirurgicznych w postaci nagrań bezpośrednio z sal operacyjnych.

 

W trakcie konferencji odbyło się również zebranie zarządu i członków International Society of Placenta Accreta Spectrum, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kliniki Perinatologii i Ginekologii (między innymi: prof. Mariola Ropacka-Lesiak, prof. Krzysztof. Szymanowski, dr Katarzyna Kawka-Paciorkowska). Owocem wieloletniej współpracy kliniki z międzynarodowym gremium jest współpraca naukowa , której owocem jest współtworzenie rekomendacji dotyczących postępowania w PAS, które zostały opublikowane w American Journal of Obstetrics and Gynecology.  

 

Wynikiem współpracy z ośrodkami europejskimi zajmującymi się PAS, jest stworzenie  nowoczesnego Ośrodka ds. Diagnostyki i Postępowania w ciąży powikłanej PAS w  Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym. Ośrodek leczenia PAS powstał z inicjatywy prof. M. Ropackiej-Lesiak oraz dyrektora szpitala, Pana prof. Macieja Wilczaka. Interdyscyplinarny zespół oferuje pacjentkom z PAS profesjonalną diagnostykę oraz postępowanie. Zespołem kieruje prof. M. Ropacka-Lesiak wraz z gronem ekspertów w tej dziedzinie (m.in. prof. Krzysztof  Szymanowski, dr hab. n. med. Sebastian Szubert). Zespół tworzą nie tylko położnicy i ginekolodzy, ale również anestezjolodzy pod kierunkiem dr hab. med. Włodzimierza Płotka oraz radiolodzy interwencyjni kierowani przez prof. Roberta Juszkata. Stworzenie tego ośrodka, to prawdziwy zwrot w perinatologii w naszym regionie, który już zaprocentował istotną redukcją powikłań w przypadku ciąży powikłanej PAS. Ośrodek oferuje pacjentkom światowe standardy leczenia, a kompleksowość postępowania przyczyniła się do redukcji poważnych powikłań, w tym umieralności ciężarnych. Wszystko to bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa naszych pacjentek.

 

 

Dr n.med. Katarzyna Kawka-Paciorkowska