Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Cenniki usług

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu świadczy usługi również dla osób nieubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz usługi, które nie są przez NFZ refundowane (usługi odpłatne).

Pacjent ubezpieczony

Pacjent nieubezpieczony

Inne podmioty (podmioty lecznicze, gabinety sądy, prokuratura, policja)

 

Cenniki obowiązują od: 01.08.2022r

Płatności za usługi prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe.

bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
tytułem: prosimy wpisać za jakie badania