Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Chcę prowadzić ciążę

Jeśli podejrzewasz u siebie ciążę, możesz zgłosić się do naszej Poradni Ginekologiczno-Położniczej celem potwierdzenia ciąży. Podczas takiej konsultacji lekarz ginekolog-położnik zbierze od Ciebie wywiad ginekologiczno-położniczy oraz ogólny, zbada Cię, zapyta o datę ostatniej miesiączki (pierwszy dzień ostatniego krwawienia miesiączkowego) celem określenia tygodnia ciąży.

Lekarz wykona także badanie ultrasonograficzne sondą przezpochwową aby potwierdzić obecność ciąży, jej lokalizację oraz czynność serca rozwijającego się zarodka. W niektórych przypadkach, w razie wątpliwości odnośnie prawidłowego rozwoju ciąży, lekarz może skierować Cię na dodatkowe badania np. na badanie krwi celem określenia stężenia hormonu beta-hCG, który jest  jednym z wykładników prawidłowego rozwoju ciąży.

Czy mogę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu na Polnej wykonać KTG na NFZ?

Tak, badanie KTG będziesz mieć wykonane na każdej wizycie kontrolnej w Poradni od około 28. tygodnia ciąży, a jeśli chorujesz na przewlekłe choroby wikłające ciążę, badanie KTG będziesz mieć wykonane już od 24. tygodnia ciąży. Decyzję o wykonaniu badania KTG podejmie Twój lekarz prowadzący, który ponadto zinterpretuje zapis i zaleci ewentualne dodatkowe badania, jeśli będą konieczne.

Czy mogę w Poradni wykonać USG podczas ciąży?

Tak, kontrolne badanie USG będziesz mieć wykonane przez swojego lekarza na każdej wizycie w Poradni.

Dodatkowe, wysokospecjalistyczne badania USG w ciąży – prenatalne badanie ultrasonograficzne pomiędzy 11.-14. tygodniem ciąży, 18.-22. tygodniem ciąży oraz 28.-32. tygodniem ciąży będziesz mieć wykonane w Centrum Diagnostyki Prenatalnej GPSK. Skieruje Cię na nie Twój lekarz prowadzący.

Jeśli Twoja ciąża będzie powikłana i potrzebne będą dodatkowe badania USG tj. USG Doppler, ECHO serca płodu – otrzymasz na nie skierowanie od Twojego lekarza prowadzącego z Poradni Ginekologiczno-Położniczej GPSK. Jeśli nie prowadzisz ciąży w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w naszym Szpitalu a chciałbyś wykonać badanie USG – możesz to zrobić w Centrum Diagnostyki Prenatalnej. Niezbędne jest wówczas skierowanie od Twojego lekarza prowadzącego.

Czy mogę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w GPSK wykonać USG "połówkowe"?

Tak, USG "połówkowe”, czyli tzw. drugie badanie prenatalne wykonywane pomiędzy 18.-22. tygodniem ciąży możesz mieć wykonane w naszym Centrum Diagnostyki Prenatalnej. Jeśli prowadzisz ciążę w naszej Poradni, skieruje Cię na nie Twój lekarz prowadzący. Jeśli nie prowadzisz ciąży w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w naszym Szpitalu, również możesz mieć to badanie wykonane, ale będziesz potrzebowała skierowania od Twojego lekarza prowadzącego.

Czy jeśli nie mam ubezpieczenia, mogę przyjechać do Poradni Ginekologiczno-Położniczej w lub na Izbę Przyjęć, jeśli z moją ciążą będzie działo się coś niedobrego?

Tak, możesz. Zgodnie z polskim prawem  każda ciężarna posiadająca obywatelstwo polskie ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej od momentu stwierdzenia ciąży do zakończenia połogu, czyli do 6. tygodni po porodzie. Jeśli jesteś ciężarną nieubezpieczoną, masz prawo do zgłoszenia się do Poradni Ginekologiczno-Położniczej naszego Szpitala lub w stanach nagłych do Izby Przyjęć, gdzie otrzymasz pomoc lekarską. Będziesz poproszona jedynie o okazanie dokumentu z numerem PESEL, potwierdzającym obywatelstwo polskie.

Co zrobić, jeśli nie czuję ruchów dziecka?

Ruchy dziecka zaczniesz odczuwać pomiędzy 18.-20. tygodniem ciąży. Brak ruchów dziecka może być związany z jego snem, ale okres ten nie powinien być dłuższy niż 2-3 godziny. Jeśli nie czujesz ruchów dziecka przez około 2-3 godziny, powinnaś zgłosić się na konsultację lekarską. Lekarz zbada Cię, wykona badanie USG oraz badanie KTG (w ciąży powyżej 24 tygodnia) i określi, czy Twoja ciąża rozwija się prawidłowo.

Jeśli chorujesz na dodatkowe schorzenia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub inne choroby przewlekłe, jeśli przyjmujesz na stałe jakiekolwiek leki, jeśli straciłaś poprzednią ciążę – w przypadku braku ruchów dziecka powinnaś NIEZWŁOCZNIE zgłosić się na pilną konsultację położniczą.

Ocena ruchów dziecka po 30. tygodniu ciąży powinna się odbywać w okresach największej aktywności płodu lub po głównych posiłkach (ale nie w ciągu pierwszej godziny po jedzeniu). Zawartość prawidłową uważa się co najmniej 4 ruchy w ciągu godziny lub 10 ruchów w ciągu dwóch godzin.

Co zrobić, jeśli zauważę krwawienie lub plamienie?

Każde krwawienie lub plamienie w trakcie ciąży jest potencjalnie niebezpieczne i stanowi wskazanie do badania położniczego. Jeśli więc będąc w ciąży  zauważyłaś plamienie lub krwawienie, powinnaś zgłosić się na konsultację położniczą, podczas której będziesz zbadana przez Twojego lekarza lub lekarza dyżurnego GPSK, który wykona Ci badanie USG oraz w razie konieczności badanie KTG i określi czy Twoja ciąża rozwija się prawidłowo.

Jeśli zauważyłaś krwawienie i boli Cię podbrzusze lub brzuch, ból jest stały a brzuch napięty, krwawisz żywoczerwoną krwią, odczuwasz skurcze macicy lub nie czujesz ruchów płodu – w tych przypadkach powinnaś NIEZWŁOCZNIE zgłosić się na konsultację lekarską.

Czy do Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu na Polnej potrzebne jest skierowanie?

Nie, do Poradni Ginekologiczno-Położniczej w naszym Szpitalu nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że zarejestrujesz się telefonicznie i ustalisz termin wizyty.

Czy jeśli okaże się, że jestem w ciąży, lekarz z Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu na Polnej może ją prowadzić?

Tak, jeśli okaże się, że zaszłaś w ciążę, możesz ją prowadzić w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w naszym Szpitalu. Twoim lekarzem prowadzącym będzie wówczas lekarz zatrudniony w tej Poradni.

Jakie badania muszę wykonać podczas ciąży?

Wizyty i badania niezbędne do wykonania w ciąży to:

  • wywiad ginekologiczno-położniczy i ogólnolekarski,
  • protokół badań przedmiotowych (położniczych) wykonywanych na każdej wizycie kontrolnej,
  • badania ultrasonograficzne płodu,
  • badanie KTG.
  • badania krwi i moczu 


Do podstawowych badań krwi wykonywanych we wczesnej ciąży należą: morfologia, grupa krwi, przeciwciała do grupy krwi, glukoza, badania tarczycy (TSH), kiłę (VDRL/WR), antygen HbS, przeciwciała anty-HIV i anty-HCV, przeciwciała toksoplazmozy, badanie ogólne moczu, wymaz bakteriologiczny i cytologiczny.

W drugiej połowie ciąży musisz wykonać doustny test obciążenia glukozą (OGTT 75g), w celu wykluczenia cukrzycy ciążowej.

Powinnaś mieć wykonane także badania USG płodu – minimum 5 badań w całej ciąży (w tym prenatalne badania ultrasonograficzne). Ponadto będziesz mieć wykonywane badanie KTG.

O wszystkich tych badaniach poinformuje Cię Twój lekarz prowadzący i wystawi Ci skierowanie. Jeśli Twoja ciąża będzie wymagać wykonania dodatkowych badań i testów – zostaniesz o nich także poinformowana przez Twojego lekarza prowadzącego.

Chcę prowadzić ciążę