Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Strefa niepłodności

Pary, które z różnych względów nie mogą począć dziecka, znajdą wsparcie w naszym Szpitalu. Oferujemy szereg kompleksowych badań płodności kobiety i partnera.  Zaproponujemy terapię oraz wspólnie rozważymy najlepsze metody poczęcia dziecka.

W naszym Szpitalu stosujemy kompleksową diagnostykę oraz realizujemy skuteczne metody w tym procedury wspierające poczęcie pozaustrojowe (in vitro). Osobom w chorobie nowotworowej pomagamy również zabezpieczyć płodność na przyszłość.

Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028

Szanowni Państwo,
zapraszamy do programu leczenia niepłodności refundowanego przez Ministerstwo Zdrowia: "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028"

 

Prosimy o sprawdzenie czy kwalifikują się Państwo do programu zgodnie z kryteriami:

•    stwierdzona lub nieskutecznie leczona niepłodnością przez 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
•    pozostawanie w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
•    kobiety do 42. roku życia – jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
•    kobiety do 45. roku życia – jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,
•    mężczyźni do 55. roku życia.
lub
•    pary, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur
lub
•    osoby, które chcą zabezpieczyć płodność z powodu choroby onkologicznej
•    W tym wypadku program obejmuje kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.


WSZYSCY PACJENCI KORZYSTAJĄCY Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE!


Program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach.
•    Do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia.
•    Do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń – z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w jednym cyklu.
•    Do 6 cykli z dawstwem zarodków.

Załączamy również regulamin uczestnictwa w Programie polityki zdrowotnej.

Zapraszamy!!!
 

plik-ikona-1
Regulamin MZ
obowiązuje od: 2024-06-01