Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Strefa niepłodności

Pary, które z różnych względów nie mogą począć dziecka, znajdą wsparcie w naszym Szpitalu. Oferujemy szereg kompleksowych badań płodności kobiety i partnera.  Zaproponujemy terapię oraz wspólnie rozważymy najlepsze metody poczęcia dziecka.

W naszym Szpitalu stosujemy kompleksową diagnostykę oraz realizujemy skuteczne metody w tym procedury wspierające poczęcie pozaustrojowe (in vitro). Osobom w chorobie nowotworowej pomagamy również zabezpieczyć płodność na przyszłość.

Program InVitro miasta Poznania

Nasz Szpital  jest realizatorem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej pt: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024". Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,
 2. spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
 3. są mieszkańcami Poznania (osoby, które chcą wziąć udział w programie, powinny co najmnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku mieszkać w Poznaniu i tu rozliczać podatki.)

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Poznania:
www.poznan.pl/mim/info/news/ruszyl-nabor-na-dofinansowanie-do-in-vitro,158813.html

REJESTRACJA:
PN-PT 11.00-14.00
tel. 61 841 91 19

Program InVitro miasta Poznania

Program InVitro Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nasz Szpital  jest realizatorem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pt:. "PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" na lata 2022-2023.

W ramach zawartej umowy Szpital zrealizuje w roku 2022 200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria: 

 • Kobieta i mężczyzna w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat oraz nie ukończone 40 lat (kobieta);
 • Kobieta i mężczyzna muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego  od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub być osobami mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego
 • Kobieta i mężczyzna muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony:
 • - druk świadomej zgody na u dział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat druk zgodny z załącznikiem B;
 • U  kobiety i mężczyzny musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty. 

Dodatkowych informacji dotyczących Programu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Numery kontaktowe: (61) 62 66 353, (61) 62 66 358, (61) 62 67 519, (61) 62 66 357
 e-mail: zdrowie.publiczne@umww.pl

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie  https://www.umww.pl/generuj-pdf---61371

REJESTRACJA:
PN-PT 11.00-14.00
tel. 61 841 91 19

 

Program InVitro Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Program InVitro gminy Tarnowo Podgórne

Nasz Szpital  jest realizatorem umowy z Gminą Tarnowo Podgórne na realizację programu polityki zdrowotnej pt:. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024".

W ramach zawartej umowy Szpital zrealizuje w roku 2022 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców  gminy Tarnowo Podgórne. Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu
 • w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lata, a mężczyzny 25-50 lat
 • para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jest zameldowana na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty. 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy Tarnowo Podgórne.

REJESTRACJA:
PN- PT 11.00-14.00
tel. 61 841 91 19

Program InVitro gminy Tarnowo Podgórne

Program InVitro miasta Gniezno

Nasz Szpital  jest realizatorem umowy z Miastem Gniezno na realizację programu polityki zdrowotnej pt:.„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna na lata 2020-2023”.

W ramach zawartej umowy Szpital zrealizuje w roku 2023  6 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców  miasta Gniezna. Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 prób zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają zameldowanie na terenie miasta Gniezna i płacą podatki na rzecz Gminy Miasto Gniezno
 • Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności – mrożenie gamet lub zarodków.

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Gniezo: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47165/wiadomosci/505901/files/20_226_xvi.pd

REJESTRACJA:
PN-PT 11.00-14.00
tel. 61 841 91 19

Program InVitro miasta Gniezno

Program zabezpieczenia płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023

Nasz Szpital  jest realizatorem umowy z Miastem Poznań  w zakresie programu polityki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023. Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.  Program jest  finansowany ze środków publicznych Miasta Poznania. 

Szczegółowe wytyczne do udziału w programie zawierają załączone dokumenty

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Poznania:
https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/zabezpieczenie-plodnosci-na-przyszlosc-u-mieszkancow-poznania-chorych-onkologicznie-na-lata-2021-2023,p,46235,47618,59376.html

REJESTRACJA:
PN-PT 8.00-14.00
tel. 61 841 90 77

plik-ikona-1
Program UM Poznania - informacje
obowiązuje od: 2022_06_01
Program zabezpieczenia płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023