Wybierz podkategorię

Dla mediów

INFORMACJE DLA MEDIÓW

 

Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mail: rp@gpsk.ump.edu.pl 

 

Szanowni Państwo,

w celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

  1. Przed przyjazdem do Szpitala należy skontaktować się z Rzecznikiem Prasowym lub jego Zastępcą, aby ustalić termin przyjazdu oraz temat materiału. Państwa wjazd na teren Szpitala zostanie zgłoszony na bramie wjazdowej od ul. Jackowskiego.
  2. Po przybyciu do Szpitala prosimy o kontakt telefoniczny z Rzecznikiem Prasowym lub wyznaczoną przez niego osobą. Ze względów bezpieczeństwa naszych Pacjentów i Państwa, prosimy samodzielnie nie poruszać się po terenie Szpitala.
  3. Nie należy wykorzystywać zdjęć pomieszczeń Szpitala oraz wizerunku osób w nim zatrudnionych w materiałach dotyczących innych placówek. W przypadku, gdy chcielibyście Państwo wykorzystać nagrane ujęcia do innych celów niż materiały dotyczące naszego Szpitala niezbędna jest zgoda Rzecznika Prasowego, przy czym na takich zdjęciach należy umieścić źródło ich pochodzenia.
  4. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową nazwę Szpitala w materiale
    np. w formie skróconej Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu lub Szpital przy ul. Polnej w Poznaniu.
  5. W przypadku realizowanych reportaży, felietonów (przykładowo dla programów śniadaniowych) itp., które inspirowane są wydarzeniami w naszym Szpitalu, należy podać miejsce ich realizacji.
  6. Rzecznik Prasowy i/lub osoby wypowiadające się w imieniu Szpitala mają prawo do autoryzacji.
  7. W przypadku wykorzystania danych osobowych pacjentów, przedstawicieli ustawowych/ opiekunów prawnych pacjentów i/lub osób odwiedzających, muszą Państwo pozyskać pisemną zgodę na ich przetwarzanie.
  8. W przypadku podania nieprawdziwej informacji w materiałach dotyczących naszego Szpitala, mają Państwo obowiązek sprostowania i przeproszenia pokrzywdzonych w sposób zapewniający dotarcie do odbiorców nieprawdziwej informacji.