Wybierz podkategorię

Formularze - do pobrania

1) Laboratroium:

 

 

2) Pracownia Patomorfologiczna:

 

 

3) Odbiór wyników badań

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyniki badań, może odebrać je osoba wskazana przez pacjenta.

Osoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty oraz posiadać wypełniony i podpisany przez pacjenta jednorazowy dokument upoważnienia.

Formularz upoważnienia do pobrania:

plik w formacie Word:

 F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań

plik w formacie PDF:

 F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań