Wybierz podkategorię

Formularze - do pobrania

1) Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • osobiście do biura Dyrektora Szpitala lub do Sekcji Ruchu Chorych w godzinach: od 8:00 do 15:00 od pn. – pt (wejście B2 przy Izbie Przyjęć),

  • telefonicznie pod nr tel.: (61) 84-19-469 ,

  • drogą e-mailową w formie elektronicznej: srch@gpsk.ump.edu.pl

  • listownie.

Poniżej formularz do pobrania:

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów 

 

Sekcja Ruchu Chorych na podstawie KP wydaje kopie dokumentacji osobiście lub przesyła pocztą (do kosztu ksero doliczyć należy koszty wysyłki).

 

2) Laboratorium:

 

3) Centrum Diagnostyki Prenatalnej – Pracownia Cytogenetyczna :

 

4) Pracownia Patomorfologiczna:

 

5) Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy

 

6) Odbiór wyników badań

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyniki badań, może odebrać je osoba wskazana przez pacjenta.

Osoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty oraz posiadać wypełniony i podpisany przez pacjenta jednorazowy dokument upoważnienia.

Formularz upoważnienia do pobrania:

plik w formacie Word:

 F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań

plik w formacie PDF:

 F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań