Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Wypis ze szpitala

Jeżeli odebranie karty informacyjnej jest w danym dniu niemożliwe (gdy wypis jest w godzinach popołudniowych lub dniu wolnym od pracy), dokument ten Pacjentka lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie może odebrać w oddziale, na którym przebywała Pacjentka.
 
Osoby odbierające Pacjentkę zgłaszają się w Budynku Głównym od strony ul. Jackowskiego (wejście oznaczone WYPISY, obok Izby Przyjęć).
 
Informacja ta jest przekazywana na Oddział, na którym przebywa Pacjentka i dopiero po takiej informacji Pacjentka może opuścić oddział.
Przebranie Pacjentek  w odzież prywatną odbywa się w pokojach wypisów w Izbie Przyjęć.
Pacjentki, które nie miały dokumentu ubezpieczenia zobowiązane są dostarczyć go w ciągu 7 dni do Sekcji Ruchu Chorych
Pn-Pt, 8.00-15.00 lub faxem na nr. 61 841 90 12.