Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Działalność szpitala

Nadrzędnym celem naszego Szpitala jest zdrowie i bezpieczeństwo kobiet. Zespół najwyższej klasy doświadczonych ekspertów każdego dnia niesie pomoc naszym Pacjentkom.  Jako Szpital trzeciego, najwyższego stopnia referencji diagnozujemy i leczymy nawet najbardziej skomplikowane przypadki. Aktywnie działamy w obszarze profilaktyki schorzeń kobiecych. Każdego dnia w naszym Szpitalu przychodzą na świat kolejne dzieci. Chcemy, aby nasze Pacjentki w każdej sytuacji czuły się u nas bezpiecznie i komfortowo.

Przedmiot działalności Szpitala
Przedmiot działalności Szpitala

 

 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. 
 • zapobieganie powstawania chorób i urazów. 
 • propagowanie oświaty zdrowotnej. 
 • współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

  

Zakres usług - umowy NFZ
Zakres usług - umowy NFZ

 

1. Umowa NR  15-00-00001-18-01 SZP

 • Leczenie szpitalne (Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej).
 • Leczenie szpitalne (świadczenia w zakresie izby przyjęć).
 • Leczenie szpitalne - chemioterapia (chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym).
Zakres świadczeń wykonywanych w oddziałach
Zakres świadczeń wykonywanych w oddziałach

 

 • Izolacyjny Pododdział Diagnostyczno-Obserwacyjny II
 • Pododdział Diagnostyczno-Obserwacyjny I 
 • Pododdział  Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej
 • Oddział Neonatologiczny I
 • Oddział Neonatologiczny II