Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

PRAKTYCZNE WARSZTATY  Z ZAKRESU  MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM             

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM             

 „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE,

 

w terminach:

WARSZTAT 1 - 8 marca 2024

WARSZTAT 2 - 26 kwietnia 2024

WARSZTAT 3 - 14 czerwca 2024

WARSZTAT 4 - 27 września 2024

WARSZTAT 5 - 18 października 2024

WARSZTAT 6 - 15 listopada 2024

które odbywać się będą w 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.
Miło nam poinformować, że w  grudniu 2022 roku nasz ośrodek otrzymał akredytację ISGE Center of Excellence przyznany przez The International Society for Gynecologic Endoscopy.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

 • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
 • polipy kanału szyjki macicy,
 • polipy błony śluzowej jamy macicy,
 • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy,
 • przegrody wewnątrzmaciczne,
 • zrosty wewnątrzmaciczne,
 • niepłodność,
 • niemożność donoszenia ciąży,
 • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych.

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym:

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna 

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych
w znieczuleniu miejscowym.

PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33 :

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

 • 2 – 3 histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse
  i midi
 • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych/ zabiegowych.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

 • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi, 
 • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala na warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu.  

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                             prof. Maciej Wilczak

 

 

 

 

 

 

 

Organizator warsztatów:                     Patronat Honorowy:                               Partner Organizacyjny:

 

prof. Maciej Wilczak                             Jego Magnificencja,                                  Marcin Bernaczyk

Kierownik                                               prof. dr hab. Andrzej Tykarski                   Dyrektor Sprzedaży

Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka             Rektor Uniwersytetu Medycznego                        Innovative Medical

                                                               im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu         Solutions

Komitet organizacyjny Warsztatów:

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

prof. dr hab. n. med. Paweł Rzymski

dr hab. n. med. Karolina Chmaj – Wierzchowska

dr n. med. Małgorzata Mróz

dr n. med. Jakub Woźniak

dr n. med. Magdalena Szymczak

dr n. med. Małgorzata Kampioni

dr n. med. Ewa Głyda

dr n. med. Dorota Rabiega – Gmyrek

dr n. med. Adam Malinger

dr n. med. Katarzyna Tomczyk

dr n. med. Bogna Guglas – Bochyńska

lek. Kinga Bednarek

lek. Magdalena Muszyńska

lek. Adrian Nowak

lek. Piotr Piekarski

lek. Adrian Mruczyński

lek. Olga Połukord

lek. Malwina Tomaszewska

 

 

 

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI:

 

  

 

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

 

tzmo tontarra

      

 

 

 

 

 

Zasady rejestracji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 8 stycznia 2024 roku pod nr tel. 511 717 606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Koszt uczestnictwa w każdym z wybranych terminów WARSZTATÓW KLINICZNYCH wynosi 2000 zł i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
 • materiały warsztatowe dotyczące:
 • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi, 
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block.

 

Dane do dokonania przelewu za Warsztaty Kliniczne – Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego, Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

 

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

 

 

Wstępna agenda:

7:30 - 8:00 - powitanie oraz czynności administracyjne - sekretariat Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka pokój nr 67, parter, wejście A7

8:00 - 8:45 - prezentacja przypadków

8:45 - 13:30 - operacje (czas orientacyjny)

13:30 - 14:00 - podsumowanie Warsztatów i wręczenie certyfikatów