Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Działalność naukowa i dydaktyczna

Jako Szpital Kliniczny, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną i naukową. W ramach działań w strukturach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu edukujemy przyszłe pokolenia lekarek i lekarzy we wszystkich specjalnościach ginekologiczno-położniczych. Prowadzimy również działalność edukacyjną skierowaną do praktykujących lekarzy pragnących pogłębić swoją wiedzę medyczną. Współpracujemy w tym zakresie z wiodącymi ośrodkami klinicznymi w Europie.

Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w praktycznych warsztatach z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejsze pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ – „KROK PO KROKU”
STACJONARNIE oraz  ON – LINE,

które odbywać się będą w 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.


Terminy Warsztatów:

Miło mi poinformować Państwa, że zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik, dr Burghard Abendstein z Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch w Austrii oraz prof. Jean–Bernard Dubuisson ze Szwajcarii – jeden z najwybitniejszych ginekologów w zakresie laparoskopowej chirurgii miednicy mniejszej.

Gośćmi specjalnymi Warsztatów będą także:

 • dr Jean Dubuisson z Hopitaux Universitaires de Genève,
 • dr med. Ladina Christoffel ze Spital Oberengadin 7503 Samedan Gynäkologie und Geburtshilfe FMH,
 • prof. Jörg Keckstein, M.D. - Head of departament General Hospital Villach Department for Gynecology and Obstetrics Villach, Austria - światowy ekspert leczenia endometriozy.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej, oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych wykonywane będą:

 • 4 operacje laparoskopowe: m.in. 2 laparoskopowe implantacje tytanizowanych siatek metodą Dubuissone, oraz 2 laparoskopie operacyjne - myomectomia i hysterectomia laparoskopowa,
 • 4 operacje w zakresie przezpochwowej implantacji siatek celem rekonstrukcji dna miednicy oraz leczenia nietrzymania moczu z użyciem materiału syntetycznego.

Ogromne zainteresowanie formułą ON–LINE Warsztatów w 2020 i w 2021 roku skłoniło nas do kontynuowania jej w 2022 roku. Podobnie jak roku poprzednim wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo” z sal operacyjnych. Rejestracja i uczestnictwo w formie Warsztatów ON – LINE są bezpłatne w dniu Warsztatów. Rejestracji do uczestnictwa w transmisji on – line można dokonać przez portal TERMEDIA: Konferencje i wydarzenia medyczne - Termedia. Bezpośredni link do poszczególnych terminów dostępny jest przy każdym z nich.

Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 200 zł. Dostęp możliwy do wykupienia także poprzez portal TERMEDIA.

Jednocześnie planujemy realizację Warsztatów w formule STACJONARNEJ, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Możliwość AKTYWNEGO UCZESTNICTWA lekarzy ginekologów w operacjach wykonywanych podczas Warsztatów warunkowana będzie pełnym zaszczepieniem przeciw COVID-19 oraz poprzedzona wcześniejszym wymazem w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno forma ON – LINE jak i  formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU" – STACJONARNIE oraz ON – LINE.                                                                                                                       

           Serdecznie zapraszam
   prof. Maciej Wilczak

Organizator Warsztatów: Patronat Honorowy:  Partner Organizacyjny:

prof. Maciej Wilczak

Kierownik

Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka

 

Jego Magnificencja,

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

Rektor Uniwersytetu Medycznego 

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Marcin Bernaczyk

Dyrektor Sprzedaży

Innovative Medical Solutions

 

OPŁATY I REJESTRACJA:

LINKI DO REJESTRACJI:

Warsztat poprzedzający Konferencję: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 27 – 28 MAJA 2022, rejestracja: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 2022 - Intro | Konferencja stacjonarna – Termedia

 

 1. ON – LINE – rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne w dniu Warsztatów, transmisje operacji będą prowadzone na żywo, miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 200 zł
 2. AKTYWNE UCZESTNICTWO – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Koszt udziału w Warsztatach STACJONARNYCH wynosi 900 zł i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas Warsztatów,
 • materiały Warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas Warsztatów.

 

UWAGA!!! Osoby zaszczepione w kierunku COVID 19 uprzejmie prosimy o dostarczenie skanu kodu QR ważnego certyfikatu. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi naszej Placówki, uwzględniającymi aktualną sytuację epidemiczną, w dniu Warsztatów uczestnicy zostaną poddani testowi antygenowemu w kierunku SARS-CoV-2 - wymaz będzie pobrany na terenie naszego szpitala i będzie on bezpłatny. 

 

Dane do dokonania przelewu:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań Bank Gospodarstwa Krajowego Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:

minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

 

PIERWSZE W POLSCE WARSZTATY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH

 Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM 
„KROK PO KROKU” – STACJONARNIE
,

które odbywać się będą w 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego


Po raz PIERWSZY W POLSCE rozpoczynamy w Poznaniu dniach 09.06.2022 oraz 22.09.2022 PRAKTYCZNE WARSZATAY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH w POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, które poprzedzą zajęcia kliniczne w GPSK UM w Poznaniu zaplanowane w terminach 10.06.2022 oraz 23.09.2022 roku. Będzie to unikalna możliwość ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz cadaverach wszystkich etapów wykonywania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym w przygotowaniu do wykonywania w/w zabiegów u pacjentek.

Ten nowatorski i unikalny projekt edukacyjny pozwoli zapoznać Państwa ze wszystkimi etapami zabiegu histeroskopowego diagnostycznego i operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Umożliwi to sprawne i bezpieczne działania w zakresie wykorzystania techniki histeroskopowej przed przystąpieniem do zabiegów operacyjnych realizowanych „na żywo”. Według naszej wiedzy jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt edukacyjny w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek w przyszłości operowanych przez Państwa.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT - 04.03.2022
 2. WARSZTAT - 01.04.2022
 3. WARSZTAT - 10.06.2022 + 09.06. – zajęcia w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej
 4. WARSZTAT - 23.09.2022 + 22.09. – zajęcia w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej
 5. WARSZTAT - 02.12.2022

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym. Kolejną grupą docelową dla naszych Warsztatów są lekarze, którzy nie mieli jeszcze możliwości pracowania z systemem GUBBINI – histeroskopów oraz miniresektoskopów.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

 • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
 • polipy kanału szyjki macicy,
 • polipy błony śluzowej jamy macicy,
 • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy,
 • przegrody wewnątrzmaciczne,
 • zrosty wewnątrzmaciczne,
 • niepłodność,
 • niemożność donoszenia ciąży,
 • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych.

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym: http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych w znieczuleniu miejscowym.

 

1. PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33 :

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

 • 2  histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse
  i midi
 • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów.

Planujemy realizację Warsztatów w formule stacjonarnej, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

 • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi 
 • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów
 • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala w warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu  

2. PLAN WARSZTATÓW NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a (około 10 km od GPSK ul. Polna 33)

Podczas Warsztatów na cadaverach planujemy :

 • prezentację systemów histeroskopowych GUBBINI:
  • histeroskopów - oryginal, ellipse i midi oraz  
  • GUBBINI Mini – Resektoskopów  
 • omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block
 • praktyczne stosowanie systemów histeroskopowych GUBBINI na fantomach przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach
 • zajęcia praktyczne na cadaverach podczas, których każdy z uczestników będzie mógł praktycznie wykonać : 
  • znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
  • zabieg histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi 
  • zabieg histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów na Cadaverachto 8 lekarzy ginekologów.

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

UWAGA: Udział w obydwóch formach Warsztatów warunkowany jest posiadaniem aktualnego certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19 oraz negatywny wyniku w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

 Serdecznie zapraszam
   prof. Maciej Wilczak

Zasady rejestracji: 

 

1. Warsztaty Kliniczne – w Szpitalu ul. Polna 33 - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Koszt udziału w każdym z wybranych terminów Warsztatów Klinicznych – Szpital Polna 33 wynosi 

1500 zł za uczestnictwo i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas Warsztatów,
 • materiały Warsztatowe dotyczące:
  • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi 
  • GUBBINI Mini – Resektoskopów
  • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block

Dane do dokonania przelewu za Warsztaty Kliniczne – Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data ---- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

 

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

 

2. Warsztaty na cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a dla terminów 09.06. oraz 22.09 - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 787 536 888 (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Koszt udziału w wybranym terminie Warsztatów na cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a dla terminu 09.06. oraz 22.09. wynosi 4000 zł i obejmuje:

 • prezentację systemów histeroskopowych GUBBINI :
  • Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi oraz 
  • GUBBINI Mini – Resektoskopów  
 • omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block
 • praktyczne stosowanie systemów histeroskopowych GUBBINI na fantomach przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach
 • znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabiegi histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi
 • zabiegi histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888.

UWAGA !!!

Koleżanki i Koledzy ginekolodzy chcący uczestniczyć w Warsztatach na Cadaverach w dniach

09.06.22 oraz 22.09.22 w POŁACZENIU z NASTĘPUJĄCYMI po nich Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi – Szpital Polna 33 w dniach 10.06.22 oraz 23.09.22

 

PROSZENI SĄ :

!!! O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ NA WARSZTATY KLINICZNE – SZPITAL POLNA 33 !!! 

                                           pod numerem telefonu - 511-717-606, ponieważ :

 

                                                             TYLKO 8 lekarzy ginekologów 

                                           będzie mogło połączyć zajęcia na cadaverach z 

                          !!! Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi w dniach 10.06.22 oraz 23.09.22. !!!

 

Dane i informacje dotyczące programu i udziału w Warszatach na Cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej - Przeźmierowo ul. Leśna 42 a, dostępne są pod linkiem : https://poznanlab.pl/

Organizator warsztatów:
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka 

Patronat Honorowy:
Jego Magnificencja,
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Partner Organizacyjny:
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solution

Organizatorzy merytoryczni:

                                
 •  
Katedry i kliniki

 

Klinika Onkologii Ginekologicznej

Kierownik prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz sekretariat tel. 61 8419 330

Klinika Rozrodczości 

Kierownik prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska sekretariat tel. 61 8419 302

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych 

Kierownik  prof. dr hab.Jacek Brązert  sekretariat tel. 61 8419 334

Klinika Ginekologii Operacyjnej 

Kierownik prof. dr hab. Stefan Sajdak  sekretariat tel. 61 8419 490

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu 

Kierownik prof. dr hab. Leszek Pawelczyk sekretariat tel. 61 8419 412


Klinika Neonatologii

Kierownik  prof. dr hab. Jan Mazela sekretariat tel. 61 8419 270

Klinika Zakażeń Noworodka

kierownik prof. UM dr hab.Tomasz Szczapa sekretariat tel. 61 8419 409

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Kierownik: prof. dr hab. Męczekalski Błażej sekretariat tel. 61 8419 366

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

kierownik prof. dr hab. Drews Krzysztof sekretariat tel. 61 8419 223

Klinika Ginekologii

Kierownik  prof. dr hab. Witold Kędzia sekretariat tel. 61 8419 278

Klinika Perinatologii i Ginekologii

Kierownik prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak sekretariat tel.61 8419 283

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka 

Kierownik prof. dr hab. Maciej Wilczak sekretariat tel. 61 8419 618

Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii

kierownik dr hab. med. Włodzimierz Płotek sekretariat tel. 61 8419 304

Towarzystwa naukowe

 

Czasopisma

 

Ginekologia Polska jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (dawniej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego). Czasopismo ukazuje się od 1922 roku. Jest to miesięcznik o otwartym dostępie, naukowy, recenzowany, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu ginekologii. Czasopismo prezentuje artykuły oryginalne, poglądowe, winiety kliniczne, listy do redakcji oraz inne prace z zakresu ginekologii, położnictwa, ginekologii onkologicznej i innych dziedzin bezpośrednio z nimi związanych.  

Przegląd Ginekologiczno-Położniczy Oficjalne pismo naukowe sekcji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Sekcji Endoskopii, Sekcji Ginekologii Onkologicznej,  Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii, Sekcji Ultrasonografii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej.

Dydaktyka

 

Kierownik Pracowni Dydaktyki, Historii Położnictwa i Ginekologii

Koordynatorka Kształcenia przed- i podyplomowego

 • Martyna Kostecka

Godziny urzędowania pracowni

 • PN-PT  8.00-14:00

Telefon

 • Pracownia Dydaktyczna: 061 65 99 385 
 • Pracownia Dydaktyczna: 061 65 99 646

Adres

Uniwersytet medyczny

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – państwowa uczelnia o profilu medycznym powstała w 1950 w Poznaniu na bazie Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego.

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 2053. pośród wszystkich typów uczelni.

https://www.ump.edu.pl