Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Działalność naukowa i dydaktyczna

Jako Szpital Kliniczny, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną i naukową. W ramach działań w strukturach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu edukujemy przyszłe pokolenia lekarek i lekarzy we wszystkich specjalnościach ginekologiczno-położniczych. Prowadzimy również działalność edukacyjną skierowaną do praktykujących lekarzy pragnących pogłębić swoją wiedzę medyczną. Współpracujemy w tym zakresie z wiodącymi ośrodkami klinicznymi w Europie.

Konferencja „Zdrowie psychiczne okresu okołoporodowego”.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Zdrowie psychiczne okresu okołoporodowego”.

Głównym jej celem jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród specjalistów oraz rodziców w zakresie okołoporodowych zaburzeń nastroju i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia takich zaburzeń.

 


Konferencja jest skierowana nie tylko do specjalistów – przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i studentów uczelni medycznych,  ale także do rodziców. Będzie to doskonała okazja, aby w tak zacnym gronie przyjrzeć się problemowi depresji w okresie okołoporodowym.

Wśród prelegentów – specjalistki ze Szpitala na Polnej, Pani dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, edukatorka w laktacji oraz ginekolożka dr hab. n.med. Karolina Chmaj-Wierzchowska.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

 

Link do rejestracji: https://bok-ump.pl/rejestracja/zdrowiepsychiczne2023

Projekt „Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. „Położne dla zdrowia psychicznego” jest finansowany z funduszy norweskich i  EOG.

Kiedy? 31 marca- 1 kwietnia

Gdzie? Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM, ul. Przybyszewskiego 37 a Poznań

Zapraszamy!

Konferencja ProInfantis 2023 - znamy już program

Już jest! Przedstawiamy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI PROINFANTIS 2023 w Gdańsku oraz online.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca.

 


Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów są specjaliści z dziedziny farmakologii klinicznej, anestezjologii, neurochirurgii czy medycyny rozwojowej. Dodatkowo, w związku bardzo pozytywnym odbiorem tematów w zeszłym roku oraz z postępem w zakresie wczesnej diagnostyki i zabiegów operacyjnych w pediatrii poszerzono tematykę w zakresie nefrologii i chirurgii.

Jak co roku odbędą się także warsztaty praktyczne, na których będzie można pogłębiać wiedzę praktyczną w takich tematach jak: transport specjalistyczny N, EKG oraz nieinwazyjne wsparcie oddechu w oddziałach pediatrycznych.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja:

https://eproinfantis2023.pl/info

 

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neonatologiczna "NEON"

Podczas I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej "NEON" (21-22 kwietnia 2023) organizowanej przez SKN Neonatologii UMP wystąpią lekarze z naszego Szpitala.

Pan Profesor🔘 Jan Mazela, kierownik Oddziału Neonatologicznego, opiekun SKN Neonatologii UMP opowie o transporcie w karetkach noworodkowych.

Profesor 🔘Tomasz Szczapa – kierownik Oddziału Neonatologicznego II im. WOŚP przedstawi zasady nowoczesnej wentylacji noworodka.

Dr 🔘Rafał Iciek, zastępca koordynatora medycznego II Oddziału Rozrodczości i Medycyny Perinatalnej opowie o objawach ultrasonograficznych wad lub powikłań u płodu, które mogą stanowić kwalifikacje do zabiegów in utero.

Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia:

 https://www.facebook.com/events/845142173331402/?active_tab=discussion

https://www.instagram.com/neon.konferencja/?next=%2F

Do zobaczenia w Poznaniu!


7 Konferencja Pediatryczno-Neonatologiczna eProInfantis 2023

Zapraszamy  udziału w 7. edycji Konferencji Pediatryczno-Neonatologicznej eProInfantis 2023 w formie HYBRYDOWEJ. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r. w Gdańsku.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest Pan Profesor Jan Mazela, Kierownik Oddziału Neonatologicznego I w Szpitalu na Polnej.

 

Zapisy oraz szczegóły: https://eproinfantis2023.pl/info


HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

Szanowna Pani Doktor  !!!

Szanowny Panie Doktorze !!!

PO RAZ DRUGI W POLSCE

WARSZTATY HISTEROSKOPOWE

NA CADAVERACH

oraz

                          HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA

W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM             

 – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.


Miło mi poinformować Państwa, że w  grudniu 2022 roku nasz ośrodek otrzymał akredytację ISGE Center of Excellence przyznaną przez The International Society for Gynecologic Endoscopy.

 

 

Kontynuując sukces z 2022 roku, po raz DRUGI W POLSCE rozpoczynamy w Poznaniu dniach 22.06.2023 oraz 21.09.2023 PRAKTYCZNE WARSZATAY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH w POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, które poprzedzą zajęcia kliniczne w GPSK UM w Poznaniu zaplanowane w terminach 23.06.2023 oraz 22.09.2023 roku. Będzie to unikalna możliwość ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz cadaverach wszystkich etapów wykonywania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym w przygotowaniu do wykonywania w/w zabiegów u pacjentek.

Ten nowatorski i unikalny projekt edukacyjny pozwoli zapoznać Państwa ze wszystkimi etapami zabiegu histeroskopowego diagnostycznego i operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Umożliwi to sprawne i bezpieczne działania w zakresie wykorzystania techniki histeroskopowej przed przystąpieniem do zabiegów operacyjnych realizowanych „na żywo”. Według naszej wiedzy jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt edukacyjny w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek w przyszłości operowanych przez Państwa.

Terminy Warsztatów:

  1. WARSZTAT KLINICZNY 3 marca 2023,
  2. WARSZTAT KLINICZNY 21 kwietnia 2023,
  3. WARSZTAT KLINICZNY 23 czerwca 2023 + zajęcia NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej 22 czerwca 2023 (obowiązuje osobna rejestracja na każdy dzień),
  4. WARSZTAT KLINICZNY 22 września 2023 + zajęcia NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej 21 września 2023 (obowiązuje osobna rejestracja na każdy dzień),
  5. WARSZTAT KLINICZNY 17 listopada 2023.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

  • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
  • polipy kanału szyjki macicy,
  • polipy błony śluzowej jamy macicy,
  • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy,
  • przegrody wewnątrzmaciczne,
  • zrosty wewnątrzmaciczne,
  • niepłodność,
  • niemożność donoszenia ciąży,
  • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych.

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym poniżej.

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych
w znieczuleniu miejscowym.

1. PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33 dla terminów 23.06.2023 i 22.09.2023, KTÓRE MOŻNA POŁĄCZYĆ Z KURSEM NA CADAVERACH:

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

  • 2 – 3  histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse
    i midi
  • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na sali operacyjnej, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

  • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
  • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi, 
  • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów,
  • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala na warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu .

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 2 stycznia 2023 roku pod nr tel. 511 717 606.

Koszt uczestnictwa w każdym z wybranych terminów WARSZTATÓW KLINICZNYCH – Szpital Polna 33 wynosi 2000 zł za i obejmuje:

  • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
  • materiały warsztatowe dotyczące:
  • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi,
  • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
  • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block.

 

Dane do dokonania wpłaty za Warsztaty Kliniczne – Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego, Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

 

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 511 717 606 – zachęcamy do kontaktu.

2. PLAN WARSZTATÓW NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a, W TERMINACH 22.06.2026 I 21.09.2023 (około 10 km od GPSK ul. Polna 33):

Podczas warsztatów na cadaverach planujemy :

  • prezentację systemów histeroskopowych GUBBINI :
  • Histeroskopów - oryginal, ellipse i midi oraz  
  • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
  • omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block,
  • praktyczne stosowanie systemów histeroskopowych GUBBINI na fantomach przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach,
  • zajęcia praktyczne na cadaverach podczas, których każdy z uczestników będzie mógł praktycznie      wykonać :
  • znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
  • zabieg histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi,
  • zabieg histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów.

Praktyczne warsztaty na cadaverach realizujemy we współpracy z POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej https://poznanlab.pl/. Zgłoszenia oraz wszelkie informacje organizacyjne a także dotyczące płatności dostępne są dla Państwa pod nr tel.  787 536 888. Rejestracji na część kursu na cadaverach można dokonać również na stronie: https://poznanlab.pl/szkolenia-ginekologiczne/ .

 

UWAGA !!!

 

Koleżanki i Koledzy ginekolodzy chcący uczestniczyć w Warsztatach na Cadaverach w dniach 22.06.2023 oraz 21.09.2023 w POŁACZENIU z NASTĘPUJĄCYMI po nich Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi – Szpital Polna 33 w dniach 23.06.2023 oraz 22.09.2023

PROSZENI SĄ :

                    !!! O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ NA WARSZTATY KLINICZNE – SZPITAL POLNA 33 !!!

                                           pod numerem telefonu - 511-717-606, ponieważ :

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                        prof. Maciej Wilczak

 

 

Organizator warsztatów:                       Patronat Honorowy:                                  Partner Organizacyjny:

 

prof. Maciej Wilczak                             Jego Magnificencja,                                  Marcin Bernaczyk

Kierownik                                               prof. dr hab. Andrzej Tykarski                   Dyrektor Sprzedaży

Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka             Rektor Uniwersytetu Medycznego        Innovative Medical Solutions

                                                               im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu         

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

organizatorzy.jpg                                
Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE oraz ON-LINE „LIVE”,

które odbywać się będą w 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.

 


TERMINY WARSZTATÓW:

 

WARSZTAT 1  - 28 LUTEGO 2023

WARSZTAT 2 - 28 MARCA 2023

WARSZTAT 3 - 25 MAJA 2023

WARSZTAT 4 - 26 WRZEŚNIA 2023

WARSZTAT 5 - 21 LISTOPADA 2023

Miło mi poinformować Państwa, że w  grudniu 2022 roku nasz ośrodek otrzymał akredytację ISGE Center of Excellence przyznaną przez The International Society for Gynecologic Endoscopy.

 

 


Miło mi także poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjęli jedni z najwybitniejszych europejskich chirurgów ginekologicznych w zakresie minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.


Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 6 – 8 zabiegów operacyjnych wykonywane będą:

  • 3-4 operacje laparoskopowe: m.in. 2 laparoskopowe implantacje tytanizowanych siatek metodą Dubuissone, oraz 2 laparoskopie operacyjne - myomectomia i hysterectomia laparoskopowa,
  • 3-4 operacje w zakresie przezpochwowej implantacji siatek celem rekonstrukcji dna miednicy oraz leczenia nietrzymania moczu z użyciem materiału syntetycznego.


Ogromne zainteresowanie formułą ON–LINE Warsztatów w latach poprzednich skłoniło nas do kontynuowania jej w 2023 roku. Podobnie jak w roku poprzednim wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo” z sal operacyjnych. Rejestracja i uczestnictwo w formie Warsztatów ON–LINE są bezpłatne w dniu warsztatów. https://www.termedia.pl/wydarzenia. Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 246 zł.


Jednocześnie planujemy realizację warsztatów w formule STACJONARNEJ, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

 

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno forma ON – LINE jak i formuła AKTYWNEGO uczestnictwa w warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny
i edukacyjny Praktycznych Warsztatów:

 MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE oraz ON–LINE.


Serdecznie zapraszam
prof. Maciej WILCZAK

Organizator warsztatów:

prof. Maciej Wilczak
Kierownik Kliniki Zdrowia
Matki i Dziecka


Patronat Honorowy:

Jego Magnificencja,
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Partner Organizacyjny:

Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

 

OPŁATY I REJESTRACJA

1. ON-LINE - rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne w dniu warsztatów. Transmisje operacji będą prowadzone na żywo. Link do rejestracji: https://www.termedia.pl/wydarzenia
Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 246 zł

2. AKTYWNE UCZESTNICTWO - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 511 717 606 (decyduje kolejność zgłoszeń).
Koszt udziału w warsztatach STACJONARNYCH wynosi 1500 zł i obejmuje:
– bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
– materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY – data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

 

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI:

 

 

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI WARSZTATÓW:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE oraz ON-LINE „LIVE”, 25 maja 2023

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE oraz ON-LINE „LIVE”,


które odbędą się 25 maja 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.


 

Miło mi poinformować Państwa, że w  grudniu 2022 roku nasz ośrodek otrzymał akredytację ISGE Center of Excellence przyznaną przez The International Society for Gynecologic Endoscopy.

 

Miło mi poinformować Państwa także, że moje zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjęli jedni z najwybitniejszych europejskich chirurgów ginekologicznych w zakresie minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych: dr Joerg Neymayer, dr med. Heimo Magg, dr Gil Levy, dr Jean Dubuisson, dr Burghard Abendstein, a także wybitni polscy specjaliści: prof. Paweł Szymanowski i dr med. Andrzej Kuszka.


Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

 

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych wykonywane będą:

  • laparoskopowa implantacja tytanizowanej siatki metodą Dubuissone,
  • 2 operacje sacrocolpopeksji,
  • hysteropeksja,
  • SRS - the Self-Retaining Support,
  • 2 operacje w zakresie przezpochwowej implantacji materiału syntetycznego celem rekonstrukcji dna miednicy
  • oraz hysterectomia laparoskopowa.

 

Ogromne zainteresowanie formułą ON–LINE Warsztatów w latach poprzednich skłoniło nas do kontynuowania jej w 2023 roku. Podobnie jak w roku poprzednim wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo” z sal operacyjnych. Rejestracja i uczestnictwo w formie Warsztatów ON–LINE są bezpłatne w dniu warsztatów. Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 246 zł.


Jednocześnie planujemy realizację warsztatów w formule STACJONARNEJ, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

 

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno forma ON – LINE jak i formuła AKTYWNEGO uczestnictwa w warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE oraz ON–LINE.

 


Serdecznie zapraszam
prof. Maciej WILCZAK

Organizator warsztatów:

prof. Maciej Wilczak
Kierownik Kliniki Zdrowia
Matki i Dziecka


Patronat Honorowy:

Jego Magnificencja,
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Partner Organizacyjny:

Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

 

OPŁATY I REJESTRACJA

1. ON-LINE - rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne w dniu warsztatów. Transmisje operacji będą prowadzone na żywo. Link do rejestracji: https://www.termedia.pl/wydarzenia
Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 246 zł

2. AKTYWNE UCZESTNICTWO - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 511 717 606 (decyduje kolejność zgłoszeń).
Koszt udziału w warsztatach STACJONARNYCH wynosi 1500 zł i obejmuje:
– bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
– materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY – data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

 

 

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI:

 

 

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI WARSZTATÓW:

DEPRESJA A CIĄŻA - PROJEKT EDUKACYJNY

Tej choroby czasem nie da się zobaczyć. Niekiedy ukrywa się pod starannym makijażem i nawet szerokim uśmiechem. Nie zawsze jest ubrana w smutek i łzy.

Mowa o depresji, która dotyka także kobiety w ciąży, po porodzie. Atakuje nawet co piątą mamę. Szacuje się, że około 12% kobiet🤰 w ciąży zmaga się z depresją, a po urodzeniu dziecka nawet około 20-30%. Depresja nie zapomina też o ojcach i według badaczy 10% partnerów kobiet w ciąży i do roku po porodzie zmaga się z tą chorobą.


Jak ją rozpoznać - tego uczą się położne w Poznaniu, w ramach Projektu ✔pt. „Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. Położne dla zdrowia psychicznego". To ważne, aby położna potrafiła dostrzec symptomy depresji i mogła zareagować. Dlatego to tak istotne, aby studenci już podczas studiów zdobywali wiedzę na temat depresji kobiet w ciąży i w okresie po porodzie. Aby dobrze przygotować studentów, szkolą się również wykładowcy, przygotowujący przyszłe położne do wykonywania zawodu. Nauczycieli przygotowuje zespół z Centrum Rodziców i Dzieci w Reykjaviku w Islandii, będący partnerem Projektu, biorący również udział w planowanych szkoleniach dla studentów oraz przygotowywanej konferencji.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z 👉położną dr n. o zdr. Katarzyną Wszołek oraz 👉dr. Markiem Dąbrowskim, przedstawicielami Zespołu realizującego projekt na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wywiad znajdziesz tu 👇- od 8 minuty

https://radiopoznan.fm/.../na-zdrowie/na-zdrowie-4-12-2022

W ramach Projektu planowane jest wydarzenie, kierowane do wszystkich przedstawicieli ochrony zdrowia, również rodziców, o którym będziemy informować na bieżąco.

WEBINAR „RSV 2022/2023”

Kolejny webinar Proinfantis przed nami. Wśród Prowadzących Prof. Jan Mazela, Kierownik Oddziału Neonatologicznego Szpitala na Polnej

W tym bardzo trudnym okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusowych wśród najmłodszych pacjentów chcemy Państwa zaprosić na spotkanie on-line pt.: „RSV 2022/2023” w dniu 19 stycznia 2023r. w godz. 17.00-18.30.


W czasie tego spotkania zaprezentujemy Państwu nowy program "Prevent RSV" polegający na określeniu częstości i przebiegu zakażeń RSV 🦠wśród dzieci poniżej 2. roku życia. Oprócz tego, nasi znamienici goście w osobach prof. Teresy Jackowskiej oraz prof. Ewy Helwich przedstawią przebieg kliniczny zakażenia RSV oraz realizację profilaktyki RSV w grupach ryzyka. Prowadzącym spotkanie oraz moderującym dyskusje będzie prof. Jacek Wysocki. Mamy nadzieję, że udział w webinarze wzbogaci Państwa w wiedzę, pozwoli na wymianę doświadczeń i jeszcze większe zoptymalizowanie problemu leczenia zakażeń wirusowych w dobie po-covidowej.

 

👨‍🏫PROGRAM:

17.00 – 17.05 Rozpoczęcie – prof. Jacek Wysocki

17.05 – 17.25 Program profilaktyki zakażeń RSV w grupach ryzyka – prof. Ewa Helwich

17.25 – 17.45 Przebieg kliniczny zakażenia RSV u dzieci – prof. Teresa Jackowska

17.45 – 18.05 Program “Prevent RSV” – prof. Jan Mazela

18.05 – 18.30 Dyskusja

Udział w webinarze jest darmowy. Uczestnicy otrzymają certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

💥Rejestracja: https://www.proinfantis.pl/rsv-2022-2023/

 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM - "STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII"

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne (w formule hybrydowej) organizowane cyklicznie przez II Klinikę Neonatologii kierowaną przez Prof. Tomasza Szczapę oraz Fundację Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce – „Stany naglące w neonatologii”, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022 roku.

 


Podczas sympozjum wystąpi 35 prelegentów – doświadczonych lekarzy i uznanych autorytetów medycznych z Polski, USA, Izraela, Kanady, Belgii, Szwecji, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

W wydarzeniu bierze udział ponad 500 uczestników – lekarzy neonatologów, pediatrów oraz położnych i pielęgniarek z Polski. Będzie to więc doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń.

W czasie sesji wykładowych zakończonych panelami dyskusyjnymi będzie możliwość zadawania szczegółowych pytań prelegentom.

Szczegóły i zapisy:

https://bit.ly/3WPgP2r

 

Warsztaty "Ocena globalnych wzorców ruchu dzieci VLBW metodą Prechtla"

Klinika Neonatologii UMP oraz Akademia Proinfantis zapraszają na praktyczne e-warsztaty!


 

 

Oto tematy drugich eWarsztatów praktycznych, które odbędą się podczas III Konferencji eProInfantis 2022 International:

"Ocena globalnych wzorców ruchu dzieci VLBW metodą Prechtla", które poprowadzi dr Beata Pusz, wieloletni pracownik Kliniki Neonatologii UMP.
 

Warsztaty odbędą się w czwartek 3.11. 2022 roku w godz. 17.00-18.00

Udział w eWarsztatach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników Konferencji

Szczegóły i rejestracja https://eproinfantis2022international.pl/info

Zapraszamy do udziału!

V Warsztaty „Od rozpoznania do leczenia”

V Warsztaty „Od rozpoznania do leczenia”–odbędą się już 25-26 listopada w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 


Warsztaty są w całości poświęcone praktycznemu wdrożeniu nowych zasad wykrywania  i rozpoznawania patologii anogenitalnej.

Głównym ich celem jest przybliżenie niełatwych, nowych algorytmów postępowania klinicznego. W trakcie spotkań będą omawiane konkretne przypadki kliniczne. Uczestnicy warsztatów  będą mogli przekonać się czy nowe standardy działają niezawodnie również w polskich realiach odbiegających jednak znacząco od tych, w których funkcjonują twórcy rekomendacji ASCCP 2019. Czy zasady te są  równie skuteczne i bezpieczne dla naszych Pacjentek?

O tym wszystkim już pod koniec listopada.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Warsztatów jest  Prof. dr hab. Witold Kędzia, Kierownik Poradni Patomorfologii Szyjki Macicy oraz  I Poddziału Ginekologicznego w Szpitalu na Polnej.

Szczegółowy program konferencji, zapisy znajdziesz tu:

www.agora-konferencje.pl

WEBINAR "Diagnostyka ultrasonograficzna zakażeń u noworodka"

Klinika Neonatologii UMP oraz Akademia ProInfantis serdecznie zapraszają do udziału w webinarze na żywo pt. "Diagnostyka ultrasonograficzna zakażeń u noworodka" w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 19:00.

 


 

 

Tematyka spotkania:

- Czy obrazowanie USG w zakażeniach jest potrzebne?

- Czy USG pozwala rozpoznać infekcję, a jeśli tak to kiedy?

- Jakie zmiany narządowe widoczne w USG są charakterystyczne dla zakażeń?

- Jaka jest rola diagnostyki ultrasonograficznej w leczeniu zakażeń uogólnionych i wstrząsu septycznego?

Prelegenci: dr n. med. Piotr Kruczek i lek. Piotr Szymański

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Rejestracja: https://app.gridaly.com/s/yjwpsaghuq

 

Gorąco zapraszamy do udziału!

KONFERENCJA - KOBIETA Z CUKRZYCĄ - 4-5 LISTOPADA 2022

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Sekcja Cukrzycy i Chorób Metabolicznych PTGiP zapraszają  do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej w dniach 4 i 5 listopada 2022 roku  pt. ,,KOBIETA Z CUKRZYCĄ”.


Opieka nad pacjentkami z cukrzycą, jak i sposoby jej leczenia ulegają nieustannej modyfikacji i doskonaleniu, ale nadal pozostaje hiperglikemia, jako czynnik uszkadzający w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania tych nowych metod terapii, prowadząc do szeregu powikłań u pacjentek, ale również u ich potomstwa, z których najbardziej tragiczne są niestety ciągle wady rozwojowe – komentuje Przewodnicząca  Komitetu Organizacyjnego Konferencji  - Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska.

Mam nadzieję, że i tym razem tematyka naszego spotkania będzie dla Państwa impulsem do zgłębiania wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia wymienionych zaburzeń, jak również da szansę na jeszcze lepsze zrozumienie, jakie konsekwencje dla kobiety, a w czasie ciąży dla matki i płodu niesie nieprawidłowo leczona cukrzyca – dodaje Prof. E. Ożegowska.

 

 

Szczegółowy program konferencji, zapisy znajdziesz tu:

 

https://bit.ly/3MBBgv7

 

KONFERENCJA - ŻYWIENIE A ZDROWIE PROKREACYJNE KOBIETY

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Konferencji pt. „Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety”. Tematyka Konferencji wpisuje się w najnowsze trendy naukowe i praktyczne, które dotyczą wpływu diety na zdrowie człowieka.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada w Poznaniu ( hybrydowo).


WEBINAR EDUKCYJNY - SYMPOZJUM NEONATOLOGICZNE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w webinarze edukacyjnym pt.: "Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w opiece nad noworodkiem" w terminie 29 września 2022r. w godz. 17.00-18.30.


 

 

PROGRAM

Założenia metody

Zastosowania w neonatologii:

- W oddziale intensywnej terapii noworodka

- Na oddziale porodowym

- Inne

 

Wskazówki praktyczne

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP

Rejestracja na webinar: https://noworodek.edu.pl/zastosowanie-spektroskopii-w.../

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Katedry i kliniki

 

Klinika Onkologii Ginekologicznej

Kierownik prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz sekretariat tel. 61 8419 330

Klinika Rozrodczości 

Kierownik prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska sekretariat tel. 61 8419 302

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych 

Kierownik  prof. dr hab.Jacek Brązert  sekretariat tel. 61 8419 334

Klinika Ginekologii Operacyjnej 

Kierownik prof. dr hab. Stefan Sajdak  sekretariat tel. 61 8419 490

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu 

Kierownik prof. dr hab. Leszek Pawelczyk sekretariat tel. 61 8419 412


Klinika Neonatologii

Kierownik  prof. dr hab. Jan Mazela sekretariat tel. 61 8419 270

Klinika Zakażeń Noworodka

kierownik prof. UM dr hab.Tomasz Szczapa sekretariat tel. 61 8419 409

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Kierownik: prof. dr hab. Błażej Męczekalski sekretariat tel. 61 8419 366

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

kierownik prof. dr hab. Krzysztof  Drews sekretariat tel. 61 8419 223

Klinika Ginekologii

Kierownik  prof. dr hab. Witold Kędzia sekretariat tel. 61 8419 278

Klinika Perinatologii i Ginekologii

Kierownik prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak sekretariat tel.61 8419 283

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka 

Kierownik prof. dr hab. Maciej Wilczak sekretariat tel. 61 8419 618

Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii

kierownik dr hab. med. Włodzimierz Płotek sekretariat tel. 61 8419 304

Towarzystwa naukowe

 

Czasopisma

 

Ginekologia Polska jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (dawniej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego). Czasopismo ukazuje się od 1922 roku. Jest to miesięcznik o otwartym dostępie, naukowy, recenzowany, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu ginekologii. Czasopismo prezentuje artykuły oryginalne, poglądowe, winiety kliniczne, listy do redakcji oraz inne prace z zakresu ginekologii, położnictwa, ginekologii onkologicznej i innych dziedzin bezpośrednio z nimi związanych.  

Przegląd Ginekologiczno-Położniczy Oficjalne pismo naukowe sekcji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Sekcji Endoskopii, Sekcji Ginekologii Onkologicznej,  Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii, Sekcji Ultrasonografii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej.

Dydaktyka

 

Kierownik Pracowni Dydaktyki, Historii Położnictwa i Ginekologii

Koordynatorka Kształcenia przed- i podyplomowego

  • Martyna Kostecka

Godziny urzędowania Pracowni

  • PN-PT  8.00-14:00

Telefon

  • Pracownia Dydaktyczna: 061 65 99 385 
  • Pracownia Dydaktyczna: 061 65 99 646

Adres

Uniwersytet medyczny

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – państwowa uczelnia o profilu medycznym powstała w 1950 w Poznaniu na bazie Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego.

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 2053. pośród wszystkich typów uczelni.

https://www.ump.edu.pl