Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

oddział Neonatologiczny I

W Oddziale realizowane są świadczenia z zakresu neonatologii na III poziomie referencyjnym oraz świadczenia Wyjazdowego Zespołu „N”

DIAGNOSTYKA I LECZENIE W TRYBIE STACJONARNYM W ZAKRESIE NEONATOLOGII

 • leczenie noworodków wymagających intensywnej terapii 
 • opieka nad noworodkami po sztucznej wentylacji
 • opieka nad noworodkami niewymagającymi wsparcia oddechowego
 • intensywna terapia noworodka 
 • kompleksowe leczenie noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała 
 • wykonywanie procedur inwazyjnych związanych z działalnością diagnostyczną i terapeutyczną u noworodka 
 • obecność lekarza neonatologa przy każdym porodzie zagrożonym patologią noworodka 
 • leczenie różnych form chorób hemolitycznych noworodka (w przypadku konfliktu serologicznego)
 • leczenie hipotermią 
 • monitorowanie i leczenie choroby niedojrzałej siatkówki u wcześniaków
 • intensywna terapia przed i pooperacyjna 
 • leczenie preparatami krwi
 • diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentem z zespołem genetycznym oraz z wadami wrodzonymi
 • przyłóżkowa diagnostyka obrazowa 
 • prowadzenie usprawniania neurorozwojowego i logopedycznego
 • prowadzenie działań edukacyjnych rodziców i opiekunów pacjenta wymagającego specjalnej opieki ​​

 

ZABIEGI OPERACYJNE Z ZAKRESU

 • chirurgii ogólnej noworodka
 • kardiochirurgii
 • zabiegi okulistyczne

 

ZESPÓŁ WYJAZDOWY KARETKI „N”

 • udzielanie świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka w pierwszych czterech tygodniach życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - do końca pierwszego roku życia dziecka. 
 • transporty sanitarne przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w  stanach chorobowych. 
 • transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko
 • transport chorego dziecka odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania.
ikona-1

Lokalizacja

 • Budynek
  B
 • Wejście
  B3
 • Piętro
  4 - poziom B4

Godziny otwarcia

 • Otwarte 24h/dobę, 365 dni w roku

Kontakt

W Oddziale realizowane są świadczenia z zakresu neonatologii na III poziomie referencyjnym oraz świadczenia Wyjazdowego Zespołu „N”

DIAGNOSTYKA I LECZENIE W TRYBIE STACJONARNYM W ZAKRESIE NEONATOLOGII

 • leczenie noworodków wymagających intensywnej terapii 
 • opieka nad noworodkami po sztucznej wentylacji
 • opieka nad noworodkami niewymagającymi wsparcia oddechowego
 • intensywna terapia noworodka 
 • kompleksowe leczenie noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała 
 • wykonywanie procedur inwazyjnych związanych z działalnością diagnostyczną i terapeutyczną u noworodka 
 • obecność lekarza neonatologa przy każdym porodzie zagrożonym patologią noworodka 
 • leczenie różnych form chorób hemolitycznych noworodka (w przypadku konfliktu serologicznego)
 • leczenie hipotermią 
 • monitorowanie i leczenie choroby niedojrzałej siatkówki u wcześniaków
 • intensywna terapia przed i pooperacyjna 
 • leczenie preparatami krwi
 • diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentem z zespołem genetycznym oraz z wadami wrodzonymi
 • przyłóżkowa diagnostyka obrazowa 
 • prowadzenie usprawniania neurorozwojowego i logopedycznego
 • prowadzenie działań edukacyjnych rodziców i opiekunów pacjenta wymagającego specjalnej opieki ​​

 

ZABIEGI OPERACYJNE Z ZAKRESU

 • chirurgii ogólnej noworodka
 • kardiochirurgii
 • zabiegi okulistyczne

 

ZESPÓŁ WYJAZDOWY KARETKI „N”

 • udzielanie świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka w pierwszych czterech tygodniach życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - do końca pierwszego roku życia dziecka. 
 • transporty sanitarne przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w  stanach chorobowych. 
 • transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko
 • transport chorego dziecka odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania.

KONTAKT TELEFONICZNY

Skrócony cennik badań i usług

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

zdjecie-lekarz-1

prof. dr hab. n. med.
Jan Mazela

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

zdjecie-lekarz-2

mgr
Elżbieta Czapla