Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Klinice Ginekologii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy koordynatora medycznego oraz dyżurów medycznych na Izbie Przyjęć i Pododdziale Porodowym

25/01/2019

Poznań, dnia 25.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii

(w Pododdziale Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem

funkcji zastępcy koordynatora medycznego oraz dyżurów medycznych

na Izbie Przyjęć i Pododdziale Porodowym

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.01.2021r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii

(w Pododdziale Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem

funkcji zastępcy koordynatora medycznego oraz dyżurów medycznych

na Izbie Przyjęć i Pododdziale Porodowym

 

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii

(w Pododdziale Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem

funkcji zastępcy koordynatora medycznego oraz dyżurów medycznych

na Izbie Przyjęć i Pododdziale Porodowym

 

  1. Karina Kapczuk