Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w godzinach od 14.00 do 20.00

25/01/2019

Poznań, dnia 25.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

w godzinach od 14.00 do 20.00

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.01.2021r

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

w godzinach od 14.00 do 20.00

 

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

w godzinach od 14.00 do 20.00

 

 

 

  1. Ewa Kolasa-Guglas
  2. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz