Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Klinice Ginekologii Operacyjnej (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć

22/02/2019

Poznań, dnia 22.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć  w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 29.02.2021 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć 

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć:

 

 

  1. Krzysztof Katulski