Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

W czym Pełnomocnik może pomóc Pacjentkom?
 • udziela informacji Pacjentkom Szpitala dotyczących praw pacjenta obowiązujących w Szpitalu,
 • służy pomocą Pacjentkom Szpitala w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów związanych z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia praw pacjenta,
 • podejmuje działania interwencyjne w przypadku naruszenia praw pacjenta w Szpitalu,
 • przyjmuje skargi i wnioski związane z prawami pacjenta.

 

 
W każdym oddziale szpitalnym są dostępne:
 • Karta Praw i Obowiązków Pacjentki
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Regulamin Pobytu
 • Regulamin Odwiedzin. 

 

 
Zespół ds. Etyki:

W Szpitalu funkcjonuje Zespół ds. Etyki.

 

Problemy do rozstrzygnięcia przez Zespół można zgłaszać:

 

 • drogą elektroniczną na adres: problemyetyczne@gpsk.ump.edu.pl
 • lub w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki i złożonej w Kancelarii Ogólnej lub przesłanej pocztą.

 

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Z ustawą w pełnym brzmieniu możecie Państwo zapoznać się tu: 


https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta

 

 

ikona-1
ikona-2

Lokalizacja

 • Budynek
  A
 • Wejście
  B3
 • Piętro
  Parter

Godziny otwarcia

 • Pn: 8.00-14.00
 • Wt: 8.00-14.00
 • Śr: 8.00-14.00
 • Czw: 8.00-14.00
 • Piąt: 8.00-14.00

Kontakt

W czym Pełnomocnik może pomóc Pacjentkom?
 • udziela informacji Pacjentkom Szpitala dotyczących praw pacjenta obowiązujących w Szpitalu,
 • służy pomocą Pacjentkom Szpitala w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów związanych z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia praw pacjenta,
 • podejmuje działania interwencyjne w przypadku naruszenia praw pacjenta w Szpitalu,
 • przyjmuje skargi i wnioski związane z prawami pacjenta.

 

 
W każdym oddziale szpitalnym są dostępne:
 • Karta Praw i Obowiązków Pacjentki
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Regulamin Pobytu
 • Regulamin Odwiedzin. 

 

 
Zespół ds. Etyki:

W Szpitalu funkcjonuje Zespół ds. Etyki.

 

Problemy do rozstrzygnięcia przez Zespół można zgłaszać:

 

 • drogą elektroniczną na adres: problemyetyczne@gpsk.ump.edu.pl
 • lub w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki i złożonej w Kancelarii Ogólnej lub przesłanej pocztą.

 

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Z ustawą w pełnym brzmieniu możecie Państwo zapoznać się tu: 


https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta

 

 

Skargi i wnioski przyjmują osobiście:

 • Dyrektor Szpitala (w czwartki od godz. 12.00 do 13.00)
 • Lekarze Kierujący Oddziałem / Pododdziałem
 • Naczelna Położna
 • Pielęgniarki / Położne Oddziałowe
 • Kierownicy Komórki organizacyjnej
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  (w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00)

 

Skargi i wnioski można również przekazać na piśmie:

 • do Sekretariatu Dyrektora Szpitala
 • korespondencyjnie na adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33,  60-535 Poznań
 • drogą elektroniczną - pisząc na adres: office@gpsk.ump.edu.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Przy zgłaszaniu skargi lub wniosku prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • adresu zamieszkania
 • szczegółowego opisu zdarzenia

 

UWAGA! Skargi lub wnioski anonimowe, tzn. nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, nie będą rozpatrywane.

Skrócony cennik badań i usług

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

zdjecie-lekarz-1

mgr
Liliana Adamska

tel: 609 693 703

mail: rzecznikpp@gpsk.ump.edu.pl