Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

POMOC OSOBOM NIESŁYSZĄCYM I GŁUCHYM

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz.1696) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz.1824) Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje osoby niesłyszące i głuche o dostępnych środkach komunikacji:

KONTAKT

  1. poczta elektroniczna: office@gpsk.ump.edu.pl
  2. faks: 61 8419 288
  3. list: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Polna 33 , 60-535 Poznań

Skorzystanie z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

  • jeśli potrzebujesz tłumacza języka migowego poinformuj o tym, na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Szpitalu, oprócz nagłych sytuacji. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą z niepełnosprawnością lub osoba upoważniona  pisemnie lub mailowo wypełnij  (pisemnie lub mailowo "Formularz zgłoszenia chęci z pomocy tłumacza" do pobrania na dole).
  • Po przyjęciu zgłoszenia, Szpital zapewnia osobie uprawnionej  tłumacza w podanym lub ustalonym terminie. 
  • Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią podany (na przykład mail, sms), żeby potwierdzić usługę tłumaczenia.

 

Skorzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem

  • Osoba ma skończone 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (pacjenta) w celu ułatwienia komunikacji  i udzielenia jej pomocy w  załatwieniu sprawy związanej z pobytem i leczeniem.
  • Osoba przybrana ma możliwość towarzyszenia podczas pobytu w szpitalu osobie niesłyszącej lub głuchej w zakresie uzgodnionym z personelem medycznym.
  • Chęć towarzyszenia osoby przybranej podczas pobytu pacjenta w szpitalu, prosimy zgłaszać w wiadomości e-mail, na adres: office@gpsk.ump.edu.pl wraz z danymi kontaktowymi osoby przybranej.

Uwaga!
Jeżeli tłumaczenie jest niemożliwe w tej dacie, Szpital poinformuje dlaczego i poda inną datę