Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Porody rodzinne

W naszym Szpitalu zachęcamy do porodów ze wsparciem  drugiej osoby. Osobę towarzyszącą wskazuje matka  - może to być dowolna osoba dorosła, niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub formalizacji związku.

Rodzącej niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej może towarzyszyć opiekun prawny lub osoba przez niego wskazana.

Wsparcie i pomoc osoby towarzyszącej jest podczas porodu niezmiernie ważna. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi porodów rodzinnych, aby jak najlepiej przygotować się do tego ważnego wydarzenia.

 
Co zabrać ze sobą na poród?
 
  • lekkie  wygodne ubranie oraz wygodne klapki lub buty na zmianę na pobyt w Sali Porodowej. Osoby towarzyszące otrzymują od nas odzież ochronną, która oprócz emocji dodatkowo nagrzewa organizm
  • coś do zjedzenia i do picia – na terenie Szpitala funkcjonuje Bufet, który jest czynny tylko od 8.30 do godziny 14.30. 
  • monetę 2 zł do otwierania szafki; na Oddziale Porodowym do dyspozycji jest szatnia - każdy ma swoją szafkę zamykaną na klucz, można tam schować wszystkie niepotrzebne w danym momencie przedmioty.
  • jeśli używasz urządzeń elektronicznych (smartofny, laptopy, tablety) - pamiętaj o ładowarkach i/lub zapasowych bateriach; na salach są gniazdka do których można podłączyć ładowarkę, lecz nie ma zapasowych ładowarek.
  • zainstaluj aplikację do opłacania parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (jeśli w niej parkujesz).
Zadaniem osoby towarzyszącej rodzącej jest wspacie jej w trakcie porodu

 

Muzyka. W trakcie porodu można odtwarzać muzykę preferowaną przez rodzącą korzystając z własnego sprzętu lub komputera szpitalnego. Dźwięk nie może zakłócać porodu ani być słyszalny innych salach.

Światło. Jego nateżenie może być dostosowne do preferencji rodzącej, nie może jednak przeszkadzać personelowi. Zabrania się palenia świeczek i używania ognia otwartego.

Fotografowanie i filmowanie. Jest dozwolone w zakresie preferowanym przez rodzącą. Fotografowanie i filmowanie personelu medycznego wyłącznie po uprzedniej zgodzie (ustnej).

Streaming on-line. Jest dozwolony, lecz nie rekomendowany, możliwy wyłacznie za zgodą rodzącej i personelu. Może być przerwany w dowolnym momencie przez rodzącą lub personel. 

Czego absolutnie nie należy zabierać na poród

 

  • Alkoholu oraz innych środków odurzających. Naruszenie tego punktu powoduje usunięcie osoby towarzyszącej z terenu szpitala
  • Nikotyny pod żadną postacią. Akcja porodowa może przyspieszyć w każdej chwili i opuszczenie sali porodowej może sprawić, że przegapiony zostanie "kluczowy moment"
  • Zwierząt ani roślin. Każde, nawet najmniejsze i najbardziej łagodne stworzenie, stwarza zagrożenie dla akcji porodowej

 

Zadaniem osoby towarzyszącej rodzącej jest wspacie jej w trakcie porodu. To Wasze dziecko!