Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

DLA PERSONELU

Wyszukiwarka cen badań i usług medycznych

Płatności za usługi prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe

BANK Bank Gospodarstwa Krajowego
NUMER RACHUNKU 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
TYTUŁEM prosimy wpisać nazwę usługi lub badania

Wskazane ceny są cenami brutto w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18,19,20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. [Dz. u. Nr 54, poz. 535] z późn. zm. świadczenia opieki zdrowotnej podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi. W przypadku, gdy wykonywane badania służą innym celom aniżeli wskazane powyżej, ceny podane w cenniku należy powiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Podane ceny mogą ulec zmianie, dlatego prosimy potwierdzić każdorazowo wysokość opłaty przy zapisie lub rejestracji. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.