Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

DLA PERSONELU

Wyszukiwarka cen badań i usług medycznych
Cenniki obowiązują od: 01.12.2023

Płatności za usługi prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe

BANK Bank Gospodarstwa Krajowego
NUMER RACHUNKU 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
TYTUŁEM prosimy wpisać nazwę usługi lub badania
 

W przypadku chęci otrzymania faktury na działalność gospodarczą,
prosimy o podanie numeru NIP i nazwy na jaką faktura
powinna być wystawiona.

 

Wskazane ceny są cenami brutto w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18,19,20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. [Dz. u. Nr 54, poz. 535] z późn. zm. świadczenia opieki zdrowotnej podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi. W przypadku, gdy wykonywane badania służą innym celom aniżeli wskazane powyżej, ceny podane w cenniku należy powiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.

UWAGA

Zwroty pieniężne za niewykonane badania odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Kierownika Pracowni/Laboratorium braku wykonania badania.


Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Podane ceny mogą ulec zmianie, dlatego prosimy potwierdzić każdorazowo wysokość opłaty przy zapisie lub rejestracji. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.