Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

REKRUTACJE PRACOWNICZE

2024.07.16

Referent ds. informatyki


 

 

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. informatyki

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Opieka nad prawidłowym stanem sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej;
 • konfiguracja, konserwacja oraz naprawa usterek sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowanie oprogramowaniem szpitalnym;
 • wsparcie w bieżącej pracy użytkowników systemów teleinformatycznych;
 • kontakt z podmiotami zewnętrznymi w celu napraw, serwisowania oraz reklamacji sprzętu i oprogramowania;
 • udział w rozwoju, testowaniu, implementowaniu nowych rozwiązań w tym modernizacji, utrzymania i planowania architektury IT.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji;
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows, Linux;
 • znajomość budowy i zasad działania sieci LAN;
 • samodzielność i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych;
 • rzetelność, punktualność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole.    

Mile widziane:

 • znajomość obsługi urządzeń UTM FortiGate;
 • znajomość zagadnień dot. bezpieczeństwa środowisk informatycznych;
 • Znajomość systemów Windows Server m.in. w zakresie zarządzania usługami AD;
 • znajomość systemów klasy ERP, HIS, LIS i RIS, wiedza dotycząca specyfiki pracy jednostek medycznych;
 • znajomość oraz umiejętność posługiwania się w technologią środowisk wirtualnych;
 • podstawowa znajomość baz danych Oracle i MS SQL.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport,
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 sierpień 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2024.06.17

Pracownik gospodarczy


 

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Codzienne zbieranie odpadów komunalnych, selektywnych, medycznych z terenu Szpitala,
 • rozładunek towarów od dostawców na magazyny i z magazynów na oddziały,
 • drobne prace transportowe tj.: przestawianie mebli, przenoszenie sprzętów do kasacji i naprawy,
 • sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych Szpitala.

 

Wymagania:

 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dbanie o czystość i porządek,
 • sprawność fizyczna, dyspozycyjność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3m,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.    

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę dwuzmianową,
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport,
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2024.06.17

Specjalista ds. remontów i inwestycji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branża elektryczna


 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. remontów i inwestycji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branża elektryczna

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych Szpitala,
 • udział w sporządzaniu projektów rocznych i wieloletnich planów remontowo-inwestycyjnych,
 • realizowanie zadań związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem oraz rozliczaniem inwestycji i remontów zgodnie
  z warunkami zawartych umów, dokumentacją projektowo-kosztorysową i obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad realizacją planowanych remontów i inwestycji, kosztorysami i dokumentacją niezbędną do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektów umów zawieranych z wykonawcami robót budowlanych i dostawcami usług,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w celu wyboru wykonawców robót i dostawców usług,
 • współpraca z projektantami, urzędami oraz innymi instytucjami,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, kosztorysowej i powykonawczej nadzorowanych inwestycji i remontów,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przeprowadzanych inwestycji budowlanych,
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych potwierdzających zakres i jakość wykonanych zadań,
 • organizowanie okresowych przeglądów budynków i infrastruktury (tereny zewnętrzne),
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami Książek Obiektów Budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym potwierdzone dyplomem inżyniera,
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych,
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie co najmniej kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i opracowywaniu umów zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • umiejętność kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro/ Norma Expert,
 • znajomość programu AutoCAD,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do ustawy, w tym przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów użyteczności publicznej,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • terminowe i konsekwentne realizowanie powierzonych zadań,
 • świadectwo kwalifikacyjne -  G1 – eksploatacja oraz dozór.

 

 

 

 

 

Mile widziane:

 • uprawnienia budowlane do projektowania,
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji budowlanych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport,
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2024.05.27

Kasjer bufetowy


 

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kasjer bufetowy  

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Sprzedaż posiłków i artykułów spożywczych;
 • Dbanie o estetykę wydawanych posiłków oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy;
 • Obsługa kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego;
 • Przygotowywanie kanapek i sałatek;
 • Obsługa ekspresu do kawy.

 

Wymagania:

 • Minimum dwu letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno –epidemiologicznych;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Odpowiedzialność i sumienność.

 

        

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2024.03.14

Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych


 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Poznań

 

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie pisemnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy  z komórkami organizacyjnymi Szpitala (dokonywanie uzgodnień, wyjaśnień, modyfikacji dokumentacji postępowań).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia);
 • min. 3 lata doświadczenia w pracy związanej z zamówieniami publicznymi;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym praktyczna umiejętność ich zastosowania;
 • samodzielność w realizacji zadań i dobra organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • odporność na stres;
 • mile widziane doświadczenie w branży medycznej;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych zadań;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • pakiet dodatków pozapłacowych – ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2023.03.20

Konserwator Urządzeń Technicznych


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Konserwatora Urządzeń Technicznych

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem technicznym ciągłości pracy instalacji i urządzeń energetycznych
  i medycznych w Szpitalu; w szczególności  rozdzielnic SN, nN, stacji transformatorowych 15/0,4 kV  systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego
  , ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji i urządzeń dystrybucji gazów medycznych i technicznych;
 • wykonywanie napraw obiektów  infrastruktury i  wyposażenia technicznego obiektów szpitalnych  w podległym obszarze;
 • inicjowanie rozwiązań optymalizujących koszty eksploatacji;
 • utrzymywanie porządku i bezpiecznych warunków pracy w pomieszczeniach technicznych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji i ewidencji w zakresie wykonywanych obowiązków;

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe preferowane wykształcenie średnie o profilu elektrycznym;
 • 3 lat doświadczenia na stanowisku związanym z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji  energetycznych; 
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne dla grupy 1,2,3 na stanowisku eksploatacji;   
 • umiejętność czytania schematów instalacji elektrycznych i DTR urządzeń;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • dyspozycyjność do pełnienia nieplanowanych dyżurów zabezpieczających w sytuacjach awaryjnych;
 • umiejętność praktycznego diagnozowania i rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy;

         

Mile widziane:

 • aktualne świadectwa kwalifikacyjne dla grupy 1,2,3 na stanowisku dozoru;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko;

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 Poznań, ul. Polna 33, tel. +48 61 8419 273, e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl,  w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala;
 2. W Szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. kandydatów do pracy:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy: w szczególności art. 221 §1 p. 1-6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm., dalej jako „Kp”) i właściwe akty wykonawcze – w celach związanych z zatrudnieniem – do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z zatrudnieniem,
  w odniesieniu do danych zbieranych w zakresie szerszym niż wynikający z właściwych przepisów Kp – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
  a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 1. kandydatów do podjęcia współpracy:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w szczególności w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
  a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym dane osobowe
o stanie zdrowia w postaci informacji o orzeczeniu niepełnoprawności lub o stopniu niepełnosprawności konieczna będzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO. W tym celu proszę zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego”.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pana/Pani odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej w dokumentach aplikacyjnych;
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 3. Pana/Pani dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody;
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), oraz prawo do usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szpital. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani za uzasadnione, że Pana/Pani dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kp jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.