Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

REKRUTACJE PRACOWNICZE

2023.10.25
Specjalista/ Specjalistka ds. Kadr i Płac

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Specjalista/ Specjalistka ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Poznań

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wybranej grupy pracowniczej, w tym naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie list płac;

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów do ZUS, US, GUS, PFRON;

 • Rozliczenie czasu pracy (personelu medycznego oraz administracyjnego);

 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom;

 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu (ERP-7);

 • Obsługa administracyjna benefitów pracowniczych oraz ZFŚS;

 • Przygotowywanie raportów i analiz z obszaru kadrowo- płacowego;

 • Współpraca z pozostałymi działami Szpitala;

 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi;

 • Stałe śledzenie zmian w przepisach prawa pracy, przepisów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: preferowana Ekonomia (finanse i rachunkowość), ZZL, Prawo lub pokrewne kierunki;

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny;

 • Biegła znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska, w szczególności kodeksu pracy, aktów około kodeksowych, przepisów związanych
  z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, naliczaniem wynagrodzeń oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • Praktyczna znajomość programu PŁATNIK – warunek konieczny;

 • Umiejętność pracy z danymi, przygotowywanie zestawień, raportów, sprawna obsługa programu Excel, Word;

 • Dobra organizacja pracy w dynamicznym środowisku, tj. umiejętność planowania i realizacji zadań,
  a także ich priorytetyzacji;

 • Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze w dużej lub średniej organizacji (mile widziana znajomość przepisów regulujących zatrudnianie lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego);

 • Życzliwość, asertywność, profesjonalizm w komunikacji z innymi pracownikami;

 • Rzetelność, dokładność oraz otwartość na zmiany i poszerzanie fachowej wiedzy;

 • Umiejętności analityczne;

 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
 

 • Pracę w jednostce sektora finansów publicznych, którą wyróżnia wysoka stabilność zatrudnienia;

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyników;

 • Atrakcyjne godziny pracy 7:30-15:05;

 • Niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych zadań;

 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;

 • Grupowe ubezpieczenie;

 • Wsparcie zespołu doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko;

 • Przyjazne środowisko pracy.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl
lub kontakt telefoniczny tel. 618 419 250.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

2023.09.06
Farmaceuta

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

farmaceuty w aptece szpitalnej

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie leków do podania pozajelitowego w Pracowniach Aseptycznych;
 • Sporządzanie leków recepturowych;
 • Prowadzenie gospodarki lekami z grupy środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe farmaceutyczne  oraz czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy;
 • Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.   

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w warunkach aseptycznych przy sporządzaniu leków jałowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko;
 • Praca wyłącznie w systemie jednozmianowym.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do  31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

2023.08.11

Pomoc kuchenna


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pomoc kuchenna

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Pomoc  kucharzowi przy przygotowywaniu poszczególnych posiłków  z zachowaniem Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
 • Obieranie warzyw i ich obróbka wstępna warzyw i owoców;
 • Utrzymanie w czystości naczyń, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych oraz stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych.

 

Wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy jako pomoc w kuchni;
 • Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole;
 • Praktyczna znajomość procedur HACCP.

     

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

2023.08.11

Kucharz / kucharka


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kucharz /kucharka

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków;
 • Terminowe i higieniczne przygotowywanie produktów do produkcji posiłków;
 • Utrzymanie w czystości naczyń , urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych oraz stanu sanitarnego pomieszczeń.

 

Wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku kucharza;
 • Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu różnorodnych dań;
 • Kreatywność;
 • Dobra organizacja;
 • Praktyczna znajomość procedur HACCP.

 

        

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do  31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

2023.08.11

Kasjer bufetowy


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kasjer bufetowy  

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • Sprzedaż posiłków i artykułów spożywczych;
 • Dbanie o estetykę wydawanych posiłków oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy;
 • Obsługa kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego;
 • Przygotowywanie kanapek i sałatek;
 • Obsługa ekspresu do kawy.

 

Wymagania:

 • Minimum dwu letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno –epidemiologicznych;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Odpowiedzialność i sumienność.

 

        

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

2023.06.14

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

(Specjalista ds. remontów i inwestycji)

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych Szpitala;
 • udział w sporządzaniu projektów rocznych i wieloletnich planów remontowo-inwestycyjnych;
 • realizowanie zadań związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem oraz rozliczaniem inwestycji i remontów zgodnie
  z warunkami zawartych umów, dokumentacją projektowo-kosztorysową i obowiązującymi przepisami prawa;
 • nadzór nad realizacją planowanych remontów i inwestycji, kosztorysami i dokumentacją niezbędną do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektów umów zawieranych z wykonawcami robót budowlanych i dostawcami usług;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w celu wyboru wykonawców robót i dostawców usług;
 • współpraca z projektantami, urzędami oraz innymi instytucjami;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, kosztorysowej i powykonawczej nadzorowanych inwestycji i remontów;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przeprowadzanych inwestycji budowlanych;
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych potwierdzających zakres i jakość wykonanych zadań;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne potwierdzone dyplomem inżyniera;
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych;
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń), w zakresie co najmniej kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i opracowywaniu umów zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • umiejętność kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro/ Norma Expert;
 • znajomość programu AutoCAD;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do ustawy, w tym przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów użyteczności publicznej;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • terminowe i konsekwentne realizowanie powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

         

 

Mile widziane:

 • uprawnienia budowlane do projektowania;
 • uprawnienie SEP - eksploatacyjne lub/i dozorowe: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) lub/i G3 (gazowe);
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji budowlanych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy przesyłanie CV na adres: biurozds@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

2023.03.20

Konserwator Urządzeń Technicznych


 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/GPSK_logo_800x800.jpg

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
 im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Konserwatora Urządzeń Technicznych

Miejsce pracy: Poznań

 

 

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem technicznym ciągłości pracy instalacji i urządzeń energetycznych
  i medycznych w Szpitalu; w szczególności  rozdzielnic SN, nN, stacji transformatorowych 15/0,4 kV  systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego
  , ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji i urządzeń dystrybucji gazów medycznych i technicznych;
 • wykonywanie napraw obiektów  infrastruktury i  wyposażenia technicznego obiektów szpitalnych  w podległym obszarze;
 • inicjowanie rozwiązań optymalizujących koszty eksploatacji;
 • utrzymywanie porządku i bezpiecznych warunków pracy w pomieszczeniach technicznych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji i ewidencji w zakresie wykonywanych obowiązków;

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe preferowane wykształcenie średnie o profilu elektrycznym;
 • 3 lat doświadczenia na stanowisku związanym z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji  energetycznych; 
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne dla grupy 1,2,3 na stanowisku eksploatacji;   
 • umiejętność czytania schematów instalacji elektrycznych i DTR urządzeń;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym, 3-zmianowym (8h/12h/24h – zgodnie z harmonogramem);
 • dyspozycyjność do pełnienia nieplanowanych dyżurów zabezpieczających w sytuacjach awaryjnych;
 • umiejętność praktycznego diagnozowania i rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy;

         

Mile widziane:

 • aktualne świadectwa kwalifikacyjne dla grupy 1,2,3 na stanowisku dozoru;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko;

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 Poznań, ul. Polna 33, tel. +48 61 8419 273, e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl,  w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala;
 2. W Szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. kandydatów do pracy:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy: w szczególności art. 221 §1 p. 1-6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm., dalej jako „Kp”) i właściwe akty wykonawcze – w celach związanych z zatrudnieniem – do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z zatrudnieniem,
  w odniesieniu do danych zbieranych w zakresie szerszym niż wynikający z właściwych przepisów Kp – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
  a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 1. kandydatów do podjęcia współpracy:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w szczególności w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń,
  a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym dane osobowe
o stanie zdrowia w postaci informacji o orzeczeniu niepełnoprawności lub o stopniu niepełnosprawności konieczna będzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO. W tym celu proszę zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego”.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pana/Pani odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej w dokumentach aplikacyjnych;
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 3. Pana/Pani dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody;
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), oraz prawo do usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szpital. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani za uzasadnione, że Pana/Pani dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kp jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne;
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.