Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

RODO

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 Poznań, ul. Polna 33, w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala;

W Szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Funkcję tę pełni:


mgr inż. Magdalena Kawka-Jacolik - Inspektor Ochrony Danych
nr tel: 61 841 97 07 , 61 659 97 07
  e-mail: iod@gpsk.ump.edu.pl

W poniżej załączonych dokumentacj znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  • pacjenta/pacjentki oraz (jeśli dotyczy) jej/jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz osoby przez nią/niego upoważnionej znajdzie
  • w ramach monitoringu wizyjnego
  • w związku z założeniem i obsługą konta z dostępem do e-usług
  • kandydatki/kandydatów do pracy w naszym Szpitalu w związku z procesem rekrutacyjnym

 

 

 

 

 

 

Info dot. przetwarzania DO osób oglądająych sprzęt na O.Neonatologicznym I
obowiązuje od: 2024-
05-08

Nasz Szpital od 2019 roku bierze aktywy udział  w  kampanii edukacyjnej pt.: „Pacjencie znaj swoje prawa z RODO”
Akcja ta ma na celu podniesienie świadomości polskich pacjentek i pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii znajdziecie Państwo na stronie:  www.rododlapacjenta.pl

RODO