Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Struktura szpitala

 
 
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń,
Kierownik Szkoły Rodzenia 
prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta

61 8 547 227

Kierownik Działu Kadr i Płac
mgr Natalia Praczyk-Stec

61 8 419 250

Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń
mgr Anna Łukaszewska

61 8 419 452

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Sławomir Spychała

61 8 419 294

Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia
mgr Nell Magdalena Liwerska

61 8419 447

Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
mgr Beata Ratajczyk

61 8 419 432

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Kierownik Działu Jakości i Statystyki
mgr Liliana Adamska

 

61 8 419 566
609 693 703

Radca Prawny
mec. Elżbieta Banaszak-Życzkowska

61 8 419 492

Kierownik Działu Informatyki
mgr inż. Łukasz Olesiński

61 8 419 103