Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Szkoła Rodzenia

POLNA  Szkoła Rodzenia

„Polna Szkoła Rodzenia” przy Naszym Szpitalu działa od 1999 r. Nasza szkoła istnieje po to, aby przygotować przyszłych rodziców do najważniejszej chwili w ich życiu – narodzin dziecka oraz po to, aby pokazać jak właściwie opiekować się maluszkiem.
 

Uważamy, że aby urodzić potrzebna jest wiara w swoje możliwości, poczucie bezpieczeństwa ale również wiedza. Dlatego też oferujemy  przydatną wiedzę teoretyczną połączoną z ćwiczeniami praktycznymi oraz wachlarz naszych doświadczeń i umiejętności, zebranych przez ponad 120 lat istnienia Szpitala. 
 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach po  5-6 par, aby dobrze się poznać i móc omówić wszelkie nurtujące Was pytania. Spotkania  ok. 3-godzinne w zależności od realizowanego tematu i zainteresowania uczestników

 

Program Szkoły Rodzenia:
I spotkanie

Spotkanie organizacyjne ( przedstawienie prowadzących oraz  programu Szkoły Rodzenia, poznanie oczekiwań i potrzeb  uczestników )

Przygotowanie do porodu rodzinnego - część I - 2 godziny 

 • Fizjologia ciąży, porodu, połogu; 
 • Zapoznanie ze standardem opieki okołoporodowej
 • Omówienie znaczenia planu opieki przedporodowej, planu porodu
 • Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży; dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi; profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;
 • Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek
 • Problemy emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży
 • Co i kiedy spakować do torby

Relaks – 30 min

 

II spotkanie

Przygotowanie do porodu rodzinnego – część II - 3 godz.

 • Przygotowanie do porodu, opracowanie planu porodu uwzględniając preferencje i oczekiwania rodzącej;
 • Czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;
 • Poród aktywny, poród rodzinny;
 • Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;
 • Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);
 • Znaczenie pierwszego kontaktu matki z dzieckiem „skóra do skóry”, inicjacja karmienia piersią;
 •  Informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

 

III spotkanie

Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem – 2 godziny

 • Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia
 • Zmiany adaptacyjne; najczęstsze problemy okresu noworodkowego;
 • Pielęgnowanie noworodków w pierwszych dobach życia;
 • Opieka nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem w domu;
 • Kąpiel noworodka ( instruktaż oraz ćwiczenia); 
 • Wyprawka i sprzęt przydatny w domu;
 • Szczepienia;
 • Informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku domowym;
 • Pierwsze spacery;

Stany nagłe u noworodków. Pierwsza pomoc  - 1 godz.

 

IV spotkanie

 3 godz. 

 • Ćwiczenia usprawniające dla kobiet w okresie ciąży i połogu, profilaktyka zaburzeń czynności mięśni dna miednicy mniejszej. Praca z blizną po cięciu cesarskim
 • Niepokojące symptomy i profilaktyka zaburzeń rozwojowych u noworodka i niemowlęcia
 • Masaż Shantala.

 

V spotkanie

Połóg  i karmienie piersią – 3 godziny 

 • Przygotowanie i inicjacja karmienia piersią;
 • Zalety karmienia piersią dla matki i dziecka;
 • Pozycje do karmienia piersią, nauka prawidłowej techniki  przystawienia;
 • Zapobieganie i  rozwiązywanie najczęstszych problemów  laktacyjnych;
 • Odżywianie kobiet karmiących, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • Przebieg połogu po porodzie fizjologicznym, po porodzie zabiegowym, po cięciu cesarskim, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji/interwencji;
 • Powrót płodności po porodzie, aktywność seksualna;
 • Psychologiczne aspekty połogu (zaburzenia emocjonalne, psychozy poporodowe), minimalizowania stresu i radzenia sobie z nimi, udzielanie osobie bliskiej dla położnicy informacji na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu i przygotowanie do udzielenia pomocy i wsparcia położnicy oraz wskazanie instytucji, w których osoba bliska może uzyskać stosowną pomoc;
 • Co przysługuje kobietom w okresie połogu-zagadnienia prawne

 

Zakończenie kursu - wręczenie certyfikatów 

ikona-1
ikona-2

Lokalizacja

 • Budynek
  G
 • Wejście
  G1
 • Piętro
  P

Godziny otwarcia

 • Pn: 17.00-18.30

Pierwsza wizyta

Kolejne wizyty


Kontakt

POLNA  Szkoła Rodzenia

„Polna Szkoła Rodzenia” przy Naszym Szpitalu działa od 1999 r. Nasza szkoła istnieje po to, aby przygotować przyszłych rodziców do najważniejszej chwili w ich życiu – narodzin dziecka oraz po to, aby pokazać jak właściwie opiekować się maluszkiem.
 

Uważamy, że aby urodzić potrzebna jest wiara w swoje możliwości, poczucie bezpieczeństwa ale również wiedza. Dlatego też oferujemy  przydatną wiedzę teoretyczną połączoną z ćwiczeniami praktycznymi oraz wachlarz naszych doświadczeń i umiejętności, zebranych przez ponad 120 lat istnienia Szpitala. 
 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach po  5-6 par, aby dobrze się poznać i móc omówić wszelkie nurtujące Was pytania. Spotkania  ok. 3-godzinne w zależności od realizowanego tematu i zainteresowania uczestników

 

Program Szkoły Rodzenia:
I spotkanie

Spotkanie organizacyjne ( przedstawienie prowadzących oraz  programu Szkoły Rodzenia, poznanie oczekiwań i potrzeb  uczestników )

Przygotowanie do porodu rodzinnego - część I - 2 godziny 

 • Fizjologia ciąży, porodu, połogu; 
 • Zapoznanie ze standardem opieki okołoporodowej
 • Omówienie znaczenia planu opieki przedporodowej, planu porodu
 • Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży; dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi; profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;
 • Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek
 • Problemy emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży
 • Co i kiedy spakować do torby

Relaks – 30 min

 

II spotkanie

Przygotowanie do porodu rodzinnego – część II - 3 godz.

 • Przygotowanie do porodu, opracowanie planu porodu uwzględniając preferencje i oczekiwania rodzącej;
 • Czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;
 • Poród aktywny, poród rodzinny;
 • Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;
 • Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);
 • Znaczenie pierwszego kontaktu matki z dzieckiem „skóra do skóry”, inicjacja karmienia piersią;
 •  Informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

 

III spotkanie

Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem – 2 godziny

 • Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia
 • Zmiany adaptacyjne; najczęstsze problemy okresu noworodkowego;
 • Pielęgnowanie noworodków w pierwszych dobach życia;
 • Opieka nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem w domu;
 • Kąpiel noworodka ( instruktaż oraz ćwiczenia); 
 • Wyprawka i sprzęt przydatny w domu;
 • Szczepienia;
 • Informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku domowym;
 • Pierwsze spacery;

Stany nagłe u noworodków. Pierwsza pomoc  - 1 godz.

 

IV spotkanie

 3 godz. 

 • Ćwiczenia usprawniające dla kobiet w okresie ciąży i połogu, profilaktyka zaburzeń czynności mięśni dna miednicy mniejszej. Praca z blizną po cięciu cesarskim
 • Niepokojące symptomy i profilaktyka zaburzeń rozwojowych u noworodka i niemowlęcia
 • Masaż Shantala.

 

V spotkanie

Połóg  i karmienie piersią – 3 godziny 

 • Przygotowanie i inicjacja karmienia piersią;
 • Zalety karmienia piersią dla matki i dziecka;
 • Pozycje do karmienia piersią, nauka prawidłowej techniki  przystawienia;
 • Zapobieganie i  rozwiązywanie najczęstszych problemów  laktacyjnych;
 • Odżywianie kobiet karmiących, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • Przebieg połogu po porodzie fizjologicznym, po porodzie zabiegowym, po cięciu cesarskim, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji/interwencji;
 • Powrót płodności po porodzie, aktywność seksualna;
 • Psychologiczne aspekty połogu (zaburzenia emocjonalne, psychozy poporodowe), minimalizowania stresu i radzenia sobie z nimi, udzielanie osobie bliskiej dla położnicy informacji na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu i przygotowanie do udzielenia pomocy i wsparcia położnicy oraz wskazanie instytucji, w których osoba bliska może uzyskać stosowną pomoc;
 • Co przysługuje kobietom w okresie połogu-zagadnienia prawne

 

Zakończenie kursu - wręczenie certyfikatów 

Zapraszamy wszystkie Panie od 20-tego tygodnia ciąży
 
 • odpłatność za kurs wynosi 650 zł od pary - płatne przed pierwszymi zajęciami w kasie szpitala przy Izbie Przyjęć lub na konto Szpitala ( dostępne na stronie głównej)
 • zajęcia odbywają  w sali gimnastycznej przy Ośrodku Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci (budynek D poradni, poziom P). 
 • uczestnicy powini ubierać się na zajęcia w wygodny strój do ćwiczeń
 • zainteresowanych Przyszłych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem  691 059 048 

 

 

Skrócony cennik badań i usług

KIEROWNIK SZKOŁY RODZENIA

zdjecie-lekarz-1

prof UM dr hab. n. o zdr.
Beata Pięta