Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

PORADNIA USG i badań prenatalnych

 

 
Profil działalności poradni

Poradnia świadczy usługi z zakresu nieinwazyjnej i inwazyjnej diagnostyki prenatalnej w ciąży fizjologicznej oraz patologicznej: prenatalne badania ultrasonograficzne oraz testy genetyczne w przypadku podejrzenia wad strukturalnych oraz genetycznych u płodu wraz konsultacją genetyczną. Działający przy CDP zespół perinatalnej opieki paliatywnej zapewni opiekę medyczną i psychologiczną dla pacjentek w najtrudniejszej sytuacji.

 

 

Nieinwazyjne badania prenatalne

 • USG prenatalne pomiędzy 11+0 – 13+6 tygodniem ciąży (w ramach NFZ)
 • USG prenatalne pomiędzy 18-23+6 tygodniem ciąży (w ramach NFZ)
 • echo serca płodu (wymagane skierowanie z jednostki posiadającej kontrakt z NFZ)
 • test podwójny – białko PAPP-A oraz wolna podjednostka beta-hCG (w ramach NFZ)
 • cfDNA – badanie wolnego DNA płodu z krwi matki (testy NIFTY, SANCO, PANORAMA) - (badanie nierefundowane, odpłatne)
 • badanie plGF - (badanie nierefundowane, odpłatne)
 • porady genetyczne (w ramach NFZ)

 

inwazyjne badania prenatalne

 • aminopunkcja - oznaczenie kariotypu z komórek płynu owodniowego (w ramach NFZ)
 • biopsja kosmówki - oznaczenie kariotypu z komórek kosmówki (w ramach NFZ)

 

Wskazania do wizyty w poradni

Poradnia przyjmuje zarówno pacjentki od lekarza prowadzącego, jak i bez skierowania. 

 

Wskazaniem do wizyty w Poradni Badań Prenatalnych jest podejrzenie wad strukturalnych, genetycznych lub innych nieprawidłowości rozwoju płodu w przebiegu ciąży do 23+6 tygodnia ciąży. Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego posiadającego umowę z NFZ na świadczenie usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub gabinetu prywatnego (udokumentowane wskazania do kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych NFZ)

 

 

 
Badania USG płodu wykonywane w Centrum Diagnostyki Prenatalnej

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11+0 – 13+6. tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomalnych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84 mm a wiek ciążowy pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku szczególnych warunków - przezpochwową) i obejmuje ocenę 

 • czynności serca płodu
 • przezierności karku (NT – Nuchal Translucency)
 • kości nosowej (NB – Nasal Bone)
 • przepływu w przewodzie żylnym oraz współczynnika pulsacji (DV PIV)
 • przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)
 • ocena przepływu przez tętnice maciczne

Intergralną częścią I badania prenatalnego jest ocena stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta-hCG (test połączony). Czułość testu połączonego w wykrywaniu aberracji chromosomowych sięga 95%. (BADANIE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ)

 

WAŻNE. Ocena przezierności karku (NT) oraz pozostałych markerów aberracji chromosomowych (kości nosowej, przypływu przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną) u płodu powinna być wykonywana zgodnie z zasadami the Fetal Medicine Foundation (FMF London) przez lekarzy posiadających certyfikat kompetencji wydawany przez tę organizację i poddający wyniki swoich badań corocznej kontroli. Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Badań Prenatalnych posiadają certyfikaty kompetencji FMF oraz uzyskali pozytywny wynik corocznej kontroli (www.fetalmedicine.com).

 

Celem badania USG pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży jest także ocena: 

 • liczby pęcherzyków i ich umiejscowienia
 • czynności serca płodu
 •  pomiary biometryczne
  •  długość ciemieniowa-siedzeniowa (CRL)
  •  wymiar dwuciemieniowy (BPD)
  •  ocena anatomii płodu
  • czaszka, sierp, sploty naczyniowe
  • ściana powłoki brzusznej\
  •  żołądek
  • serce płodu
  •  pęcherz moczowy
  • kręgosłup
  • kończyny górne i dolne

 

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 18+0 – 23+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG połówkowego”, II badania prenatalnego) jest ocena budowy anatomicznej płodu oraz ocena biometryczna (BADANIE  REFUNDOWANE PRZEZ NFZ)

 

Anatomia płodu

 • czaszka – kształt, sierp mózgu, komory, sploty naczyniówkowe, dół tylny
 • twarz – profil, oczodoły, kości nosowa, kość szczękowa, żuchwa, podniebienie i zarys warg
 • kręgosłup – ciągłość, symetryczność
 • klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, rytm, 4CV, 5CV, 3VV, 3VT
 • jama brzuszna – ciągłość powłok, żołądek, jelita
 • nerki – układ kielichowo-miedniczkowy, 
 • pęcherz moczowy
 • kończyny górne i dolne
 • pępowina
 
Inne badania 
 • ocena biometryczna - pomiary biometryczne (BPD, HC, HL, AC, FL) na podstawie których określana jest szacunkowa masa płodu
 • ocena łożyska (położenie, stopień dojrzałości), ilość płynu owodniowego, długość szyjki macicy
 • badanie echa serca - badanie polega na szczegółowej ocenie strukturalnej i czynnościowej serca płodu z wykorzystaniem technik USG Doppler w przypadku podejrzenia wady serca (skierowanie od lekarza z umową NFZ)

 

 

 

 

ikona-1
ikona-2
ikona-3

Lokalizacja

 • Budynek
  G
 • Wejście
  G1
 • Piętro
  5
 • Uwagi:
  pokój 410

Godziny otwarcia

 • Pn: 7.00-14.30
 • Wt: 7.00-14.30
 • Śr: 7.00-14.30
 • Czw: 7.00-14.30
 • Piąt: 7.00-14.30
 • Rejestracja:

  PN  11.30-13.30
  WT 11.30-13.30
  ŚR 12.00-13.30
  CZ 11.30-13.30
  PT 11.30-13.30


Pierwsza wizyta

Kolejne wizyty


 

 
Profil działalności poradni

Poradnia świadczy usługi z zakresu nieinwazyjnej i inwazyjnej diagnostyki prenatalnej w ciąży fizjologicznej oraz patologicznej: prenatalne badania ultrasonograficzne oraz testy genetyczne w przypadku podejrzenia wad strukturalnych oraz genetycznych u płodu wraz konsultacją genetyczną. Działający przy CDP zespół perinatalnej opieki paliatywnej zapewni opiekę medyczną i psychologiczną dla pacjentek w najtrudniejszej sytuacji.

 

 

Nieinwazyjne badania prenatalne

 • USG prenatalne pomiędzy 11+0 – 13+6 tygodniem ciąży (w ramach NFZ)
 • USG prenatalne pomiędzy 18-23+6 tygodniem ciąży (w ramach NFZ)
 • echo serca płodu (wymagane skierowanie z jednostki posiadającej kontrakt z NFZ)
 • test podwójny – białko PAPP-A oraz wolna podjednostka beta-hCG (w ramach NFZ)
 • cfDNA – badanie wolnego DNA płodu z krwi matki (testy NIFTY, SANCO, PANORAMA) - (badanie nierefundowane, odpłatne)
 • badanie plGF - (badanie nierefundowane, odpłatne)
 • porady genetyczne (w ramach NFZ)

 

inwazyjne badania prenatalne

 • aminopunkcja - oznaczenie kariotypu z komórek płynu owodniowego (w ramach NFZ)
 • biopsja kosmówki - oznaczenie kariotypu z komórek kosmówki (w ramach NFZ)

 

Wskazania do wizyty w poradni

Poradnia przyjmuje zarówno pacjentki od lekarza prowadzącego, jak i bez skierowania. 

 

Wskazaniem do wizyty w Poradni Badań Prenatalnych jest podejrzenie wad strukturalnych, genetycznych lub innych nieprawidłowości rozwoju płodu w przebiegu ciąży do 23+6 tygodnia ciąży. Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego posiadającego umowę z NFZ na świadczenie usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub gabinetu prywatnego (udokumentowane wskazania do kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych NFZ)

 

 

 
Badania USG płodu wykonywane w Centrum Diagnostyki Prenatalnej

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11+0 – 13+6. tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomalnych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84 mm a wiek ciążowy pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku szczególnych warunków - przezpochwową) i obejmuje ocenę 

 • czynności serca płodu
 • przezierności karku (NT – Nuchal Translucency)
 • kości nosowej (NB – Nasal Bone)
 • przepływu w przewodzie żylnym oraz współczynnika pulsacji (DV PIV)
 • przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)
 • ocena przepływu przez tętnice maciczne

Intergralną częścią I badania prenatalnego jest ocena stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta-hCG (test połączony). Czułość testu połączonego w wykrywaniu aberracji chromosomowych sięga 95%. (BADANIE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ)

 

WAŻNE. Ocena przezierności karku (NT) oraz pozostałych markerów aberracji chromosomowych (kości nosowej, przypływu przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną) u płodu powinna być wykonywana zgodnie z zasadami the Fetal Medicine Foundation (FMF London) przez lekarzy posiadających certyfikat kompetencji wydawany przez tę organizację i poddający wyniki swoich badań corocznej kontroli. Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Badań Prenatalnych posiadają certyfikaty kompetencji FMF oraz uzyskali pozytywny wynik corocznej kontroli (www.fetalmedicine.com).

 

Celem badania USG pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży jest także ocena: 

 • liczby pęcherzyków i ich umiejscowienia
 • czynności serca płodu
 •  pomiary biometryczne
  •  długość ciemieniowa-siedzeniowa (CRL)
  •  wymiar dwuciemieniowy (BPD)
  •  ocena anatomii płodu
  • czaszka, sierp, sploty naczyniowe
  • ściana powłoki brzusznej\
  •  żołądek
  • serce płodu
  •  pęcherz moczowy
  • kręgosłup
  • kończyny górne i dolne

 

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 18+0 – 23+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG połówkowego”, II badania prenatalnego) jest ocena budowy anatomicznej płodu oraz ocena biometryczna (BADANIE  REFUNDOWANE PRZEZ NFZ)

 

Anatomia płodu

 • czaszka – kształt, sierp mózgu, komory, sploty naczyniówkowe, dół tylny
 • twarz – profil, oczodoły, kości nosowa, kość szczękowa, żuchwa, podniebienie i zarys warg
 • kręgosłup – ciągłość, symetryczność
 • klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, rytm, 4CV, 5CV, 3VV, 3VT
 • jama brzuszna – ciągłość powłok, żołądek, jelita
 • nerki – układ kielichowo-miedniczkowy, 
 • pęcherz moczowy
 • kończyny górne i dolne
 • pępowina
 
Inne badania 
 • ocena biometryczna - pomiary biometryczne (BPD, HC, HL, AC, FL) na podstawie których określana jest szacunkowa masa płodu
 • ocena łożyska (położenie, stopień dojrzałości), ilość płynu owodniowego, długość szyjki macicy
 • badanie echa serca - badanie polega na szczegółowej ocenie strukturalnej i czynnościowej serca płodu z wykorzystaniem technik USG Doppler w przypadku podejrzenia wady serca (skierowanie od lekarza z umową NFZ)

 

 

 

 

ZALECENIA

 • przed badaniem USG płodu – nie wymaga szczególnego przygotowania
 • przed badaniem inwazyjnym (amniopunkcja, biopsja kosmówki) – z aktualnym wynikiem CRP oraz grupy krwi.
Skrócony cennik badań i usług

LEKARZ KIERUJĄCY PORADNIAMI

zdjecie-lekarz-1

dr n. med.
Piotr Dydowicz

POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA

zdjecie-lekarz-2

mgr
Katarzyna Witecka