Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Zasady parkowania

  • Na teren Szpitala możliwy jest wjazd tylko w celu podwiezienia ciężarnej lub chorej do Izby Przyjęć.
  • Brama wjazdowa znajduje się od ul. Jackowskiego.
  • Szpital nie posiada własnego parkingu dla pacjentek ani odwiedzających. 
Szpital jest zlokalizowany na granicy dwóch stref płatnego parkowania 

 

  • kwartał między ul. Bukowską, Polną i Dąbrowskiego jest objęty droższą strefą parkowania, płatną w dni robocze i soboty (czerwone parkomaty)
  • pozostały obszar, aż do ul. Przybyszewskiego objęty jest  tańszą strefą parkowania, płatną od poniedziałku do piątku (niebieskie parkomaty).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZDM Poznań 

 

 

 

Uwaga! 

Biorac pod uwagę, że nie można określić czasu trwania porodu, warto pobrać wcześniej aplikacje do płatności zdalnej.Warto pamiętać, że opłaty w strefie parkowania obowiązują od poniedziałku do soboty. Od poniedziałku do piątku obowiązuje w godzinach 8.00-20.00, natomiast w soboty od 8.00 do 18.00.