Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Apteka Szpitalna

NASZA APTEKA SZPITALNA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY LEKÓW ANI NIE REALIZUJE RECEPT.

Podstawowym zadaniem Apteki Szpitalnej  jest zaopatrywanie wszystkich oddziałów szpitalnych i innych jednostek Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi m.in. w ustawie Prawo Farmaceutyczne, Ustawie o zawodzie Farmaceuty czy też  czy też  wytycznymi Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2019r. (FMD, Falsified Medicines Directive),  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017_745 (MDR, Medical Device Regulation).
Kierownik apteki, farmaceuci szpitalni są członkami Komitetu Terapeutycznego i innych interdyscyplinarnych zespołów uczestnicząc aktywnie w kształtowaniu bezpiecznej farmakoterapii pacjentów naszego Szpitala. Uczestniczymy także w badaniach klinicznych, projektach badawczych. 

W skład Apteki Szpitalnej wchodzą trzy pracownie leku jałowego, w których przez 365 dni w roku sporządza się jałowe leki do podania pozajelitowego dla pacjentek i pacjentów naszego Szpitala:
  1. Pracownia Żywienia Pozajelitowego- sporządzanie mieszanin żywienia pozajelitowego typu Two-In-One dla pacjentek Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka oraz aktywacja i suplementacja mieszanin do żywienia pozajelitowego typu RTU dla pacjentek dorosłych (rocznie ponad 10 000 sporzadzonych mieszanin),
  2. Pracownia Leków w Dawkach Indywidualnych -  sporządzanie leków w dawkach indywidualnych dla pacjentek  Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka (ok. 90% leków do podaży pozajelitowej zlecanych pacjentom KN i KZN jest przygotowywane w pracowni; rocznie ponad 92 000 dawek indywidualnych leków),
  3. Pracownia Cytostatyków – sporządzanie leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych dla pacjentek onkologicznych (rocznie ok. 3500 dawek leków ). 

W Recepturze Standardowej Apteki wykonywane są m.in.proszki doustne, maści, roztwory, globulki dopochwowe.

Apteka szpitalna prowadzi także działalność dydaktyczną sprawując nadzór nad praktykami wakacyjnymi dla studentów IV roku farmacji oraz  praktykami w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr farmacji Marta Puchalska
specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej
tel. 61 84 19 200