Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych 

Kierownik:
Sławomir Spychała

 

(61) 841 92 94

 

sspychala@gpsk.ump.edu.pl

Mirosława Formińska 

 (61) 841 96 73 mforminska@gpsk.ump.edu.pl

Anna Szczeblowska

 (61) 841 95 15 aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl

Alicja Jeske

 (61) 841 96 72  ajeske@gpsk.ump.edu.pl
Beata Tylska  (61) 841 96 20 btylska@gpsk.ump.edu.pl
Zuzanna Piotrowicz  (61) 841 90 76 zpiotrowicz@gpsk.ump.edu.pl