Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Laboratorium w Szpitalu na Polnej zaprasza

Często pytacie nas Drogie Pacjentki co zabrać ze sobą do Szpitala, kiedy szykujecie się do porodu.

Listę niezbędnych rzeczy dla siebie i Maluszka znajdziecie tu:

https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/chce-urodzic

Ale chcemy też zwrócić Waszą uwagę na to, żebyście ( jeśli oczywiście posiadacie) zabrały także kopię wyniku oznaczenia grupy krwi w formie papierowej  -  wydrukowanego i potwierdzonego za zgodność z oryginałem elektronicznym przez podmiot leczniczy /laboratorium które wydało taki wynik.

Za potwierdzony wynik grupy krwi uznaje się:
1) dwa zgodne wyniki badań wydane w formie papierowej,
2) wynik zawierający wpisy o dwóch zgodnych oznaczeniach wydany w formie papierowej,
3) wynik wpisany w karcie grupy krwi,
4) wynik wpisany  w legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.

Wszystkie Panie w ciąży prosimy o zabranie  do Szpitala aktualnych wyników badań przeciwciał odpornościowych, a w szczególności

  • wydanych przez Pracownie Konsultacyjne Centrów Krwiodawstwa,
  • wyników wykonanych przed podaniem  RhD ujemnym immunoglobuliny anty RhD w ramach profilaktyki konfliktu anty-RhD.

Usprawni to pracę w Szpitalu i zapewni możliwość szybkiej interwencji w przypadku procedur toczenia składników krwi.

 

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Laboratorium w Szpitalu na Polnej. Tu wykonacie wszystkie badania niezbędne dla kobiet w ciąży. Przypominamy, że Punkt pobrań mieści się w budynku C, wejście C1.

Więcej informacji na temat Laboratorium w Szpitalu na Polnej https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/laboratorium-3

Do zobaczenia w Szpitalu na Polnej!

 

Podstawa prawna Poz. 504 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Laboratorium w Szpitalu na Polnej zaprasza