Tym razem w zabiegach wykonywanych pod kierownictwem Pana Profesora Macieja Wilczaka, koordynatora Centrum i pomysłodawcy warsztatów, uczestniczą lekarze ginekolodzy z Krakowa.

Razem ze specjalistami z Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka, uczestnicy edukują się w zakresie histeroskopii diagnostycznej oraz operacyjnej z zastosowaniem znieczulenia miejscowego - systemu Gubbini.

Warsztaty histeroskopowe odbywają się w Szpitalu na Polnej od 2018 roku.